Paracetamol uten effekt ved ryggsmerter

Virker ikke bedre på varigheten av ryggsmerter enn placebo, viser studie publisert i Lancet.

Publisert

- Dette er en viktig studie av høy kvalitet. Den tar for seg et tema som ikke har vært undersøkt i særlig grad tidligere, sier Margareth Grotle, professor ved Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus og seniorforsker ved FORMI, Oslo Universitetssykehus, til db.no.

- Oppsiktsvekkende

Den australske studien ble publisert i The Lancet, og inkluderte over 1650 personer med ryggsmerter. Disse ble delt inn i tre grupper som ble fulgt i tre måneder. Én gruppe fikk bestemte doseringer av paracetamol, én gruppe fikk dette etter behov, mens den tredje gruppen fikk placebo. Ingen forskjeller i ryggsmertenes varighet ble funnet — mediantiden var henholdsvis 17 dager for paracetamolgruppene og 16 dager for placebogruppen.
 
Det er oppsiktsvekkende at paracetamol ikke har betydning verken for varigheten av ryggsmertene, eller for smerte, livskvalitet eller funksjonsmål under sykdomsperioden, sett i lys av at paracetamol er en av hovedanbefalingene i retningslinjer for akutte ryggsmerter, sier Grotle.

- Bør revurderes
 
- Enkle smertestillende som paracetamol synes ikke å være av grunnleggende viktighet i behandlingen av akutte ryggsmerter, sier hovedforfatter og professor ved University of Sydney, Christopher Williams i pressemeldingen. Williams mener resultatene tyder på at man må revurdere de universelle anbefalingene hvor paracetamol i dag er førstelinjebehandling for slike smerter.

Saken ble først omtalt på www.db.no.

Powered by Labrador CMS