Ønsker samlokalisering av helsetjenester i kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet har utlyst 21,8 millioner kroner for å støtte kommuner som vil samle ulike helsetjenester under samme tak.

Publisert

Kommuner kan søke om opp til 500.000 kroner for å utrede samlokalisering av helsetjenester. Kravene for å få støtte er følgende:

  1. Det må være minst én allmennlege blant tjenestene som er planlagt samlokalisert.
  2. Det må være kommunene selv – snarere enn eksterne konsulentbyråer – som foretar utredningen.
  3. Utredningen må resultere i en sluttrapport med anbefalinger for veien videre.

Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet. Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet, og søknader skal sendes inn via direktoratets nettsider. Søknadsfristen for 2015-tildelingen er satt til 1. oktober. 

– Bedre samhandling
Da helseminister Bent Høie (H) la frem Primærhelsemeldingen våren 2015, var tilrettelegging for samlokalisering blant de sentrale tiltakene.

«Et første skritt for å gjøre tjenestene mer helhetlige for brukerne, er samlokalisering av tjenester og personell. Samlokalisering bidrar til en dør inn for brukerne og legger til rette for bedre samhandling mellom de ulike personellgruppene. Fysisk nærhet har i mange studier vist seg å bedre kommunikasjon og samhandling», heter det i meldingen.

Primærhelsemeldingen behandles av Stortingets helse- og omsorgskomité i løpet av høsten.

Kilde: Helsedirektoratet

Powered by Labrador CMS