PreventIT – Trening integrert i daglige aktiviteter

Fagkronikk i Fysioterapeuten 9/2018. 

Kristin Taraldsen, fysioterapeut og ph.d., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. kristin.taraldsen@ntnu.no

Ronny Bergquist, MSc., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim.

Synnøve Ulseth, MSc., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim.

Beatrix Vereijken, ph.d., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim.

Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut og ph.d., Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim.

Denne fagkronikken ble akseptert 1. november 2018. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Siden januar 2016 har Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS) ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU ledet et EU-prosjekt kalt PreventIT. I PreventIT utvikles og tas ny teknologi i bruk for å få yngre eldre til å bli eller forbli fysisk aktive i alderdommen.

Målet med PreventIT er å utvikle en teknologi-basert, personlig intervensjon som endrer adferd hos personer ved pensjonsalder, slik at de gjennom trening og øvelser som integreres i dagliglivet kan forbli aktiv og frisk i alderdommen ved å unngå eller utsette nedgang i fysisk funksjon.

Les artikkelen i fulltekst i Fysioterapeuten eblad. 

Powered by Labrador CMS