Føler seg usikre ved alvorlige psykiske lidelser

Mange australske fysioterapeuter føler seg usikre på hvordan de skal håndtere pasienter med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni, ifølge en ny studie.

Publisert

88 australske fysioterapeuter fra sykehusavdelinger, poliklinikker og fra privat praksis deltok i en kvalitativ studie som nylig ble publisert i Journal of Physiotherapy utgitt av The Australian Physiotherapy Association (APA).

31 var med i fokusgrupper og ble i tillegg intervjuet, og 57 svarte på et spørreskjema. Mange fysioterapeuter følte de manglet kompetanse i hvordan man skal håndtere pasienter med såkalte «alvorlige vedvarende psykiske lidelser», som lidelser innen schizofrenispekteret, bipolar lidelse og tunge depresjoner.

Sammenheng mellom smerter og psyke

Personer med slike lidelser har to til tre ganger høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, de har høyere risiko for metabolsk syndrom og lever i gjennomsnitt 15 til 25 år kortere enn befolkningen ellers, skriver forskerne. Disse pasientene kommer ofte i kontakt med fysioterapeut for å få behandling for kroniske smerter og muskel- og skjelettplager, men fysioterapeutene savnet mer kunnskap om hvordan symptomene og de psykiske lidelsene kunne henge sammen. De ville vite mer om hvordan smertene kunne bli påvirket av disse lidelsene, og hvordan smertene motsatt vei kunne virke inn på deres psykiske helse. Mange fysioterapeuter i studien følte de kom til kort både innen teoretisk og praktisk kunnskap. Bare hver femte som svarte på spørreskjemaet følte seg trygge på den behandlingen de ga disse pasientene for kroniske smerter, hjerte- og karsykdommer, metabolsk syndrom, diabetes og luftveisrelaterte lidelser.

Mange følte også at de manglet kunnskap om kommunikasjon med pasientgruppa.

Da fysioterapeutene ble spurt om hva de tenkte om deres rolle overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser, var deltakerne opptatt av at fysisk aktivitet kan redusere engstelse og fatigue.

Bekymret for sikkerhet

Deltakere mente de møtte utfordringer med å motivere pasientene, med at pasienter ikke dukket opp til timen og at de ikke fulgte opp øvelsene de fikk hjemme.

Noen hadde en oppfatning av at det var en risiko for at pasienter med slike psykiske lidelser kunne bli utagerende. De oppga bekymring for egen, kollegenes og andre pasienters sikkerhet. Dette gjaldt særlig fysioterapeuter som jobbet på poliklinikk.

Studien kan leses her: Physiotherapists' views about providing physiotherapy services to people with severe and persistent mental illness: a mixed methods study

Powered by Labrador CMS