I Rissov i Danmatk halverte de bruken av belter i psykiatrien ved hjelp av fysioterapi, ifølge Danske Fysioterapeuter. De mener fysioterapeuter er viktige i arbeidet med å redusere tvang i psykiatrien.
I Rissov i Danmatk halverte de bruken av belter i psykiatrien ved hjelp av fysioterapi, ifølge Danske Fysioterapeuter. De mener fysioterapeuter er viktige i arbeidet med å redusere tvang i psykiatrien.

Mener fysioterapeuter kan redusere tvang

Danskene har som mål å halvere tvang i psykiatrien innen 2025. En opplagt oppgave for fysioterapeutene, mener Danske Fysioterapeuter.

Publisert

Bruk av tvang i psykiatrien har ikke bare store konsekvenser for pasienten, men også for relasjonen til behandleren og dermed også for kvaliteten på behandlingen, mener fagforeningen Danske Fysioterapeuter.

-Tilliten til de som jobber der faller når man utsettes for tvang. Det kan være nødvendig, men det er veldig fornuftig å begrense tvangen så mye som mulig blant annet ved å la fysioterapeuter hjelpe pasientene med å finne ro i kroppen, sier leder Tina Lambrecht til fysio.dk

Halverte beltebruken

Hun viser til undersøkelser ved blant annet Psykiatrisk Center Amager og Risskov i Danmark. I Rissov halverte de bruken av belter ved hjelp av fysioterapi, ifølge Lambrecht. 

Fysioterapi i psykiatrien handler ikke bare om å aktivisere pasientene og få dem til å delta i relevant fysisk aktivitet. Det handler også om å lære pasientene å merke og tolke kroppslige uttrykk, mener lederen. Her kan fysioterapeutene hjelpe urolige pasienter med å falle til ro gjennom for eksempel massasje, kuledyner, rolige gåturer eller bevegelser.

Bør få opptreningsplan

Danske Fysioterapeuter ønsker seg også fokus på opptrening etter utskrivning.

-Vi vet at det fortsatt er for få pasienter som skrives ut fra psykiatrien med en opptreningsplan, til tross for at mange pasienter fortsatt har behov for hjelp efter utskrivning, sier Tina Lambrecht.

Powered by Labrador CMS