Syke er mer deprimerte enn før

Den fysiske helsen vår påvirker hvordan vi føler oss. Kanskje ikke så uventet, men det som er overraskende er at disse tallene ser helt annerledes ut i dag enn i 1994.

Publisert Sist oppdatert

– Det er naturlig at vi reagerer på det å bli fysisk syk, men vi kan se på hvordan den mentale helsen påvirker den fysiske helsen vår i stadig større grad. Det gir grunn til uro fordi vi lever lengre også med mer komobid sykdom, sier forsker Geir Lorem ved UiT/ Norges Arktiske Universitet til uit.no.

Komobid sykdom er når man blir rammet av flere sykdommer samtidig.

Samarbeid

Sammen med kolleger fra forskjellige fagmiljø har han tolket tall fra Tromsøundersøkelsen for å se i hvor stor grad den psykiske helsen vår blir påvirket av den fysiske helsen.

Resultatet for denne forskningsgruppa var et overraskende funn, og en artikkel publisert i Britisk Medical Journal Open (BMJ Open). Den fysiske helsa påvirker nemlig psyken vår i stadig større grad, og det er ingen tvil om tallene.

– Vi hadde ikke forventet at vi kunne måle dette så tydelig, forteller Lorem.

Sårbarhet

Men hva er det som har forandret seg? Hvorfor blir vi mer deprimerte av å være syke i dag enn vi ble på begynnelsen av 90-tallet?

– Det er noe som skjer med sårbarheten vår, sier Lorem til nettstedet.

– Fysisk sykdom påvirker oss i mye større grad nå enn før. Vi har høyere forventninger til oss selv, og det blir så tydelig når jevnaldrende er friske, og kontrastene mellom oss og dem blir så store, mener han.

Tromsøundersøkelsen viser at vi blir stadig sunnere. Vi røyker mindre, spiser mer grønnsaker og er mer opptatt av helse. Likevel er det svært mange som blir rammet av sykdom når de blir eldre.

Sosiale media flommer over av spreke pensjonister, og kanskje ser man for seg at man selv også skal ha en sunn og aktiv pensjonisttilværelse. Planene for resten av livet er kanskje mange, og når sykdommen plutselig rammer blir man brått klar over at tilværelsen ikke kommer til å bli som forventet likevel.

Lorem tror at folk kanskje forventet helseplager i større grad før, og derfor ikke reagerte like sterkt på å vite at de hadde blitt syke. I tillegg levde man kortere med alvorlig sykdom for bare få år siden.

Store forskjeller

Men det er store forskjeller på hvordan vi reagerer på helsemessige utfordringer.

– Forskjellige folk kan oppleve sin egen helse helt forskjellig til tross for at de rent objektive symptomene er de samme, sier han.

Les meruit.no

Powered by Labrador CMS