Svimmelhet blant eldre

Omfattende undersøkelser av personer med langvarig svimmelhet kan gi informasjon om endringer på ulike funksjonsområder som er nyttige både for pasienter og behandlere. Dette viser ny doktorgradsavhandling.

Publisert

Fysioterapeut og forsker Anne-Lise Tamber har med sitt doktorgradsarbeid bidratt til å øke oppmerksomhet, kunnskap og ferdigheter knyttet til personer med svimmelhet. Dette skriver UiO i en pressemelding.

Psykomotorisk fysioterapi

Tema inngår i grunnutdanning av fysioterapeuter og videreutdanning i fysioterapi med eldre og psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Praksisavdelingene (HiOA) tilbyr undersøkelse og behandling til denne pasientgruppen og etterspørselen er økende. Tre studier inngår i Tambers avhandling.

HUBRO

Forekomst av uspesifikk svimmelhet hos voksne var 28.7 % i Helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001 (HUBRO). Personer med ulike diagnoser og bruk av ulike medikamenter hadde økt sannsynlighet for uspesifikk svimmelhet, mest hos de som rapporterte stive og smertefulle nakke/skuldre. Jo flere diagnoser/tilstander personer hadde og jo flere medisiner personer tok,  jo større var sannsynligheten for uspesifikk svimmelhet. Selvrapporterte sykdommer og bruk av medisiner kan forklare den beskjedne økningen i forekomsten av svimmelhet blant eldre personer.

”Dizziness Handicap Inventory”, norsk versjon, er et gyldig og pålitelig spørreskjema som kan beskrive innvirkningen av svimmelhet på livskvalitet, skille mellom ulike grader av plager, og fange inn bedring som er klinisk viktig for pasientene. Totalskåren kan benyttes i klinisk praksis og forskning med pasienter med svimmelhet av ulik opprinnelse.

Positive resultater

Omfattende undersøkelser av personer med langvarig svimmelhet kan gi informasjon om endringer på ulike funksjonsområder som er nyttige både for pasienter og behandlere. Ved oppfølging etter 18 måneder viste deltakerne bedret funksjon på flere områder: symptomer, viktige aktiviteter, funksjon i arbeids- og hverdagsliv, livskvalitet, generell helsestatus, syn, og balanse. Spørreskjema og tester som ble benyttet fanger inn ulike områder for endringer av funksjon.

Fysioterapeut Anne-Lise Tamber ved Institutt for helse og samfunn, UiO, vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Persons with dizziness: Symptoms, functional ability and quality of life

Tid og sted: 4. mars 2014, 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor emeritus Otto Inge Molvær, MarinMed, Førde i Hordaland

2. opponent: Professor Siv Mørkved, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre Birger Hagen, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas: Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder: Professor emeritus Dag Bruusgaard, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS