Redcord stimula/neurac – en effektiv behandlingsform?

Fagdebatt i Fysioterapeuten 4/2014.

Tom Arild Torstensen, fysioterapeut M.Sc., spesialist i manuellterapi, Stockholm. tom.torstensen@holteninstitute.com.

I nummer 2, 2014 av Fysioterapeten er det en reportasje på side 5 (1) hvor Redcord stimula/neurac beskrives som en meget effektiv metode og dobbelt så effektiv metode som vanlig fysioterapi. Det henvises i reportasjen til 20-30 studier som bekrefter dette. Utsagnet står i sterk kontrast til resultatene som er publisert fra de fire klinisk kontrollerte studiene som opp gjennom årene har evaluert metoden. Resultatene er direkte nedslående, hvor forskningen  helt entydig viser at metoden ikke har tilført noe nytt og bedre enn andre metoder vi bruker.

Systemet het i utgangspunktet TrimMaster. Over en 20-årsperiode har metoden skiftet navn fra TrimMaster til TerapiMaster til Sling Exercise Therapy (SET) og Redcord stimula/neurac.

Den første kliniske studien ble publisert i 1997 (2), hvor TrimMaster ble sammenlignet med et enkelt hjemmetreningsprogram for pasienter med ryggsmerter. Effektmålet var tilbakeføring til arbeid, og forskerne fant i studien ingen forskjell mellom gruppene.

Den andre studien (3-5) inkluderte pasienter med bekkenrelaterte smerter. Studien kan ikke brukes som dokumentasjon for at Sling Exercise Therapy (SET) er en klinisk effektiv metode. Forfatterne av studien har selv tydelig gitt utrykk for dette (6);

«Selv om det ble fokusert på stabiliserende øvelser, studerte vi effekten av et behandlingssystem som bestod av flere elementer, som leddmobilisering, motorisk kontroll, muskelkraft, kroppsbevissthet og trygghet». (…) «Vårt behandlingsopplegg bestod av både en funksjonell og en kognitiv komponent der informasjon, håp og trygghet ble vektlagt. Kognitive elementer, som endring av tankemønster i forhold til smerte, aktiv deltagelse i egen behandling, samt å sette pris på framgangen og optimisme, var en del av behandlingsopplegget».

Denne informasjonen fra forfatteren var oppklarande for å forstå den kliniske effekt som hun oppnådde med sin behandling i eksperimentgruppen. En effekt som igjen kan forklares utfra helt andre mekanismer (7-8), enn å bruke treningsapparatet SET/Redcord.

Den tredje kliniske studien ble publisert i 2007 (9) og er en multisenterstudie på effekten av SET-systemet for pasienter med whiplash. Her fant forskerne ingen effekt av SET-systemet, og resultatet var så dårlig at ikke en eneste pasient innad i gruppen ble bedre. Helt vanlig behandling på fysikalske institutter var i denne studien likverdig SET. At studien viste såpass dårlige resultater var oppsiktsvekkende, særlig i lys av alle «solskinnshistorier» som nestoren innen SET/Redcord-systemet Gitle Kirkesola markedsførte i ulike medier. For å sikre seg at studien på whiplashpasienter skulle vise positive resultater, gjennomførte Kirkesola før studieoppstart internundervisning i SET for fysioterapeutene som utførte behandlingen. 

Den fjerde og siste kliniske studien ble publisert i 2010 (10), og er gjennomført på pasienter med langvarige ryggsmerter. Her ble Redcord sammenlignet med to andre behandlingsmetoder; spesifikk trening gjennom bruk av ultralydveiledet trening av de dype bukmusklene eller et enkelt treningsprogram på treningssenter som bestod av matteøvelser. Til manges store overraskelse fant forskerne ingen forskjell mellom gruppene.

En reportasje (1) om behandling av en pasient er alltid nyttig informasjon hvor forskjellige aspekter hos pasienten og metoden kan beskrives i detalj. I reportasjen i Fysioterapeuten står det at pasienten trente hver dag, og at han satte seg som mål å komme tilbake til arbeid. Det tyder på at pasienten hadde en sterk indre kraft om å få tilbake sitt liv, en viktig psykologisk faktor som sier noe om personens tiltro til egne evner (self-efficacy). En faktor som i seg selv er en meget sterk prediktor for utfall og uavhengig av selve behandlingsmetoden. At fysioterapeut Ingrid Nielsen har hjulpet pasienten Kjell Kversøy er det ingen tvil om, men effekten kan forklares utfra helt andre mekanismer enn Redcord/Neurac-metoden (7-8).

Jeg tror at vi alle søker en forståelse av den kompleksitet som vi daglig møter i klinisk praksis. En dypere forståelse for hva det er som gir et godt behandlingsresultat. Da vi ikke kan skille behandleren fra metoden er det på tide at vi flytter fokus bort fra metoden og foksuerer mer på hvilke egenskaper det er som gjør deg og meg til en god fysioterapeut. Det hadde vært interessant å høre hva Kjell Kversøy syntes om å komme til fysioterapeut Ingrid Nielsen. Hvilke egenskaper hos Ingrid var det Kjell satte pris på (7-8). I stedet blir det fokus på Redcord/Neurac-metoden som løsningen på problemet.

Referanser:

1. Galåen T. Overlevde terrorangrep-tilbake på jobb. Fysioterapeuten 2014;81:5-6.

2. Ljunggren AE, Weber H, Kogstad O, Thom E, Kirkesola G. Effect of exercise on sick leave due to low back pain. A randomized, comparative, long-term study. Spine 1997;22:1610-1617.

3. Stuge B, Mørkved S, Dahl HH, Vøllestad N. Abdominal and pelvic floor muscle function in women with and withput long lasting pelvic girdle pain. Manual Ther 2006;11(4):287-296.

4. Stuge B, Veierød MB. Laerum E, Vøllestad N. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy: a randomized clinical trial. Spine 2004;29(4):351-359.

5. Stuge B, Veierød MB. Laerum E, Vøllestad N. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy: a two-year follow-up of a randomized clinical trial. Spine 2004;29(10):E197-203.

6. Stuge B. Bekkenplager og stabiliserende øvelser – hva vet vi egentlig. Fysioterapeuten 2007; (6):18-23.

7. Benedetti F. Placebo-Induced Improvements: How Therapeutic Rituals Affect the Patient’s Brain. J Acupunct Meridian Stud 2012;5(3):97-103 (review article)

8. Benedetti F. Placebo and the new physiology of the doctor–patient relationship. Physiol Rev 2013; 93:1207-1246, doi:10.1152/physrev.00043.2012 (review article).

9. Vikne J, Oedegaard A, Laerum E, Ihlebaeck C, Kirkesola G. A randomized study of new sling exercise treatment vs traditional physiotherapy for patients with chronic whiplash-associated disorders with unsettled compensation claims. J Rehabil Med 2007;39:252-259.

10. Unsgaard-Tøndel M, Fladmark AM, Salvesen Ø, Vasseljen O. Motor control exercises, sling exercises, and general exercises for patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial with 1-year follow-up. Phys Ther. 2010;90:1426–1440.

Powered by Labrador CMS