Ny æra i midtnorsk fysioterapi

NFFs avdeling i Sør-Trøndelag er snart historie. La oss høre hvilke planer påtroppende leder i Region Midt har, og hva dagens avdelingsleder mener er den største utfordringen.

Påtroppende i NFF Region Midt er Ann Elin Myklebust, og avtroppende leder i Avdeling Sør-Trøndelag er Jan Harry Størksen. Fysioterapeuten møter de to på et historisk sted, samme adresse som stiftelsesmøtet for «Trondhjems sykegymnasters forening» ble holdt; Prinsens gate 2

Ann-Elin Myklebust (33)

Bor i Ålesund. HMS-rådgiver/fysioterapeut.

Har hatt ulike verv i NFF fra 2005, både sentrale og regionale.

Bachelor i Fysioterapi, Hanzehoge-school Groningen, Nederland 1996 –1999.

Har utdanning i helserett, Høgskolen i Lillehammer, 2005-2006, samt utdanning i personalutvikling og ledelse, Høgskolen i Lillehammer, 2006/2007 og 2008/2009.

Har jobbet i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i privat sektor.

Fra møtereferatet: «Til tirsdag 5 mai 1931 kl. 8 1⁄2 efterm. Var der berammet et möte av samtlige byens autoriserte sykegymnaster. Hensikten var i henhold til det gamle ord som sier at: enighet gjör sterk å søke dannet en forening, hvor man fremtidig kunde gå sammen og löfte i flok for sine interesser.»

I 1931 het stedet Trønderheimen. Huset er for lengst revet; nå ligger det et hotell her. Og akkurat her bor Ann Elin Myklebust nå, når hun er på besøk for å delta på årsmøtet for NFF avdeling Sør- Trøndelag, onsdag 12. mars. Det aller siste årsmøtet i avdelingen, for øvrig.

En riktig vei å gå

– Jan Harry Størksen: I kveld er det siste ordinære årsmøtet i Avdeling Sør-Trøndelag, før sommeravslutningen dere skal ha i juni. Er det vemodig?

– Nei, jeg mener dette er en helt riktig vei å gå. Tradisjonelt har vi hatt 21 ledere som har sittet på hvert sitt sted og prøvd å jobbe for å bli mer synlige, uten egentlig å ha nok tid til det. Nå får vi fem regionledere på heltid. NFF vil bli mer slagferdig med fem profesjonelle som har dette som heltidsjobb. De vil få en helt annen mulighet til å jobbe med de viktige sakene, sier Størksen, og fortsetter:

– Det skjer nå en profesjonalisering innad i NFF, og medlemmer som søker hjelp i forhold til jus og arbeidsliv blir sikret rask og kompetent hjelp. Det blir også en forbedring fra tidligere. De har jo fått slik hjelp før også, men denne omorganiseringen gjør det mye tydeligere hvem som jobber med de ulike sakene som medlemmene er opptatt av, eller trenger hjelp i forhold til. Det blir klarere for dem hvor de skal henvende seg, sier den avtroppende lederen.

Imagebygging viktig

– Har du noe du vil si til Ann Elin, før hun går inn i jobben som regionleder?

– Når man skal jobbe for å bli lagt merke til på en positiv måte, er det lett først å tenke mediefremstøt. Men jeg tror det er enda viktigere hvordan hver enkelt fysioterapeut fremstår i forhold lokale myndigheter. Fysioterapeuter må tenke imagebygging, ikke bare enkeltvis, men også som gruppe. Det er viktig å skape positive vibrasjoner, så omgivelsene ser at vi er gode å ha, sier Størksen, som for øvrig har kjent Myklebust lenge.

– Jeg har stor tro på henne. Hun har de kvalifikasjonene som trengs. Nå blir det spennende å se hvem hun får med seg i regionstyret. Jeg tror engasjement, interesse og glød er viktige egenskaper for de som skal være med der. At det i mange tilfeller kan erstatte erfaring, sier Størksen.

Gleder seg

På NFFs landsmøte i november ble det valgt fem regionledere, som begynner i jobben 1. juni. Den dagen Fysioterapeuten møter påtroppende leder i NFF Region Midt, Ann- Elin Myklebust, har hun gått litt rundt i Trondheim for å gjøre seg kjent.

– Jeg har vært her en del før, men det blir nok enda flere turer nå, smiler sunnmøringen, som gleder seg til å ta fatt på ledervervet.

– Hva vil den nye organisasjonsformen bety for NFF og for norsk fysioterapi, tror du?

– At vi har mulighet til å ha en mye større politisk påvirkningskraft. Vi jobbet med visjon og mål for NFF i fjor vår, og endte opp med visjonen sterk, stolt og synlig. Når vi nå får fem regionledere og forbundsleder som heltidspolitikere, blir muligheten til klare å bli nettopp det mye større, sier Myklebust.

33-åringen har vært leder for NFFs avdeling på Sunnmøre fra 2009, og for NFF i Oppland fra 2005 til 2009.

– Det er et deltidsverv, noe du gjør i tillegg til annen jobb, og det blir ikke så kraftfullt da. Man har begrenset tid, og mye av tiden går med på å følge opp henvendelser fra lokale medlemmer. Å være regionleder er en heltidsjobb, og jeg tente veldig på å få muligheten til å gjøre mer for NFF, jobbe med større ting, slår hun fast. 

Flere stillinger

Den nye organiseringen betyr at alle henvendelser fra enkeltmedlemmer om jus, avtaler og slikt skal rettes til NFF sentralt etter 1. juli. Dermed får regionlederne andre oppgaver enn avdelingslederne har hatt før.

– Hva er det viktigste å ta fatt på som leder i Region Midt?

– Vår hovedoppgave som heltidspolitikere i NFF må være å skaffe arbeid til alle. Mange unge, nyutdannede fysioterapeuter har ingen jobb å gå til. Det blir viktig å påvirke arbeidsgivere til å velge å ansette fysioterapeuter. Vi må gjøre kompetansen vår kjent, bli mer synlige. Her er media en arena jeg håper vi blir flinkere til å bruke. Jeg er sikker på at jeg sammen med regionstyret vil lykkes med mange av de hovedmålene som landsmøtet har bestemt at vi skal jobbe etter, sier 33-åringen.

Men aller først vil hun prioritere å bli kjent med regionen.

– Sunnmøre kjenner jeg godt fra før, men det blir nok en del turer fremover, ikke bare til Sør-Trøndelag, men også til Nordmøre, Romsdal og Nord-Trøndelag. Det finnes mye kunnskap i de eksisterende avdelingene, som jeg vil prøve å dra nytte av, sier Myklebust.

Støttespiller for de tillitsvalgte

Den påtroppende lederen poengterer at hun ønsker å være en støttespiller for tillitsvalgte og kontaktpersoner fremover.

– Jeg vil være med på å gjøre de gode. Det vil alltid dukke opp saker, og da skal jeg være der for de tillitsvalgte og støtte opp. For øvrig vil jeg også prioritere å skape relasjoner til beslutningstakere. Nettverksbygging blir viktig i denne jobben, sier Myklebust.

Som ser visjonen sterk, stolt og synlig som en fyrlykt hun kan rette seg etter.

– Jeg kan virkelig stå inne for visjonen. Den trigger meg. Fysioterapeuter har mye å være stolte av. Og med den nye organiseringen har vi mulighet til å bli enda sterkere og mer synlige enn før.

Sier den nye regionlederen, som nå er med på å starte en ny epoke i midtnorsk fysioterapi, 83 år etter at stiftelsesmøtet for «Trondhjems sykegymnasters forening» ble avholdt. Men dette gjelder fortsatt: At det er viktig å stå sammen for å bli sterke.

Powered by Labrador CMS