Kinesioteiping etter slag?

En pilotstudie har sett på om kinesioteiping kan ha noe for seg for slagrammede. Utfallsmål var ganghastighet, skrittlengde og spastisitet.

Publisert Sist oppdatert

Tretti-to pasienter (ni kvinner, 22 menn) ble i en dansk studie rekruttert til å teste ut kinesioteiping etter å ha bli rammet av slag. De ble testet med 10-meters gangtest samt Tardieu skala. Testene ble utført før og rett etter at kinesioteipen ble festet foran på lår og kne, på affisert side. Tidspunkt for testene var i gjennomsnitt 50 dager etter at slaget hadde inntruffet. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Topics in Stroke Rehabilitation.

Ganghastighet økte, og skrittlengden ble redusert etter at kinesioteipen var festet, sammenlignet med de samme testene uten teip (først). Forskerne så ingen statistiske forskjeller på spastisitet hos testpersonene.

Forskerne antyder at kinesioteip kan tenkes å være et positivt bidrag til rehabilitering av denne typen pasienter. De presiserer samtidig at det her ikke fantes noen form for kontrollgruppe, noe som gjør at vi ikke kan snakke om effekt i denne studien. Få studiedeltakere og ingen langtidseffektmål er andre store begrensninger ved studien.

Man bør, ifølge forfatterne, se nærmere på denne typen tiltak i større og kontrollerte studier, der også langtidseffekter må tas med.

Les artikkelen her

Saken oppdatert 23.12 kl. 22.27

Powered by Labrador CMS