Nyttige tiltak for å sikre etterlevelsen av retningslinjer

Oppfølging i form av kurs, møter og besøk er tiltak som kan øke etterlevelsen av faglige retningslinjer.

Publisert Sist oppdatert

Faglige retningslinjer skal bidra til kvalitetsforbedring, til å redusere uheldig variasjon i praksis og til å begrense unødig eller feil bruk av ressurser. Likevel vet vi at det er stor variasjon i hvilken grad retningslinjene følges i helsetjenesten.

Helsedirektoratet ga derfor Kunnskapssenteret i oppdrag å gjennomgå og oppsummere den forskningen som finnes på tiltak for å øke etterlevelsen av retningslinjer.

Rimelig sikkerhet

- Vi fant ganske mye og til dels god forskning på området, sier prosjektleder Atle Fretheim ved Kunnskapssenteret.

-  Elektronisk beslutningsstøtte, som påminnelser på skjermen, fører ofte til økt etterlevelse av retningslinjer. Andre strategier som ser ut til å virke er å møte helsepersonell på jobben, arrangere kurs, og å gi tilbakemeldinger på praksis – såkalt «audit & feedback», forsetter han.

Forskerne mener å kunne slå dette fast med rimelig stor sikkerhet på bakgrunn av flere titalls forsøk der eksempelvis legekontor er tilfeldig fordelt til å motta tiltaket, eller ei.

- Samtidig er kunnskapsgrunnlaget for svakt til å si noe særlig om virkningene av andre tiltak, som økonomiske insentiver eller offentliggjøring av kvalitetsindikatorer, avslutter Atle Fretheim.

Kilde: Kunnskapssenteret.no

Powered by Labrador CMS