Tar anabole steroider for å bli kvitt narkokroppen

- Å bli rusfri innebærer også å forme og tilpasse kroppen etter samfunnets kroppsidealer, ifølge Heid Nøkleby ved Høgskolen i Lillehammer.

Publisert Sist oppdatert

Et resultat av dette er at menn som er i behandling for rusproblemer ofte bruker anabole steroider for å få en kropp som utstråler styrke, disiplin og sunnhet, skriver forskning.no.

- Å forme livet gjennom å forme kroppen var viktig for flere av mine intervjupersoner, sier Heid Nøkleby, som disputerte nylig.

Det sentrale i hennes forskning har vært hvor utbredt spise- og kroppsproblematikk er blant menn og kvinner i behandling for rusmiddelavhengighet.

Selve rusbehandlingen kan forstås som en del av et overgangsrituale. Det er en midt-i-mellom-periode, etter bruddet med ruslivet og før en enkelte skal tilbake til et mer eller mindre normalt liv, mener Nøkleby.

Mye spiseforstyrrelser

- Det er mange forventninger rettet mot denne perioden, både fra en selv og andre, sier Nøkleby, som i tillegg til spørreundersøkelser også observerte og intervjuet pasienter på Tyrili.

Nøkleby har også tidligere gjort undersøkelser ved Tyrilistiftelsen. Der fant hun blant annet at en tredel av kvinnene og 8 prosent av mennene hadde symptomer på spiseforstyrrelser. Videre rapporterte 41 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene å ha brukt dopingmidler i løpet av livet, i hovedsak anabole steroider.

Uttrykk for sunnhet

Nøklebys nyeste forskningsprosjekt viser at dopingmidler som anabole steroider vel så mye er knyttet til en sunnhetspraksis, som til kriminalitet og rusmiddelbruk.

Dette arbeidet understreker betydningen av å se ulike symptomer i sammenheng, og dermed legge til rette for samlede behandlingsinnsatser, skriver forskning.no.

Referanse:

Nøkleby, Heid:Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet. PhD-programmet Barns og unges kompetanseutvikling, Høgskolen i Lillehammer, 2014.

Powered by Labrador CMS