Mindre smerter med fysioterapi etter skivekirurgi

Pasienter som får fysioterapeutisk trening fire ganger eller mer etter skivekirurgi, har mindre smerter enn pasienter som må sørge for sin egen rehabilitering, ifølge en australsk retrospektiv studie med 600 deltakere.

Publisert Sist oppdatert

Studien er publisert på nett i Physiotherapy Resarch International. Den er også omtalt i Fysio, nyhetsbrevet for fysioterapeuter (7/2015).

Den australske studien gikk ut på å vurdere effekten av fysioterapi etter total lumbal skiveprotese. Dette var en retrospektiv studie, der rehabilitering for 600 pasienter etter operasjon ble vurdert.

Tre grupper

Deltakerne ble delt inn i tre grupper. I den første gruppen trente pasientene på egen hånd. Den andre pasientgruppen fikk en til tre sesjoner med fysioterapeut, mens den tredje gruppen fikk fire eller flere.

Rehabiliteringen besto av øvelser for postural kontroll og stabilisering, gangtrening, stretching, manuellterapi, avslapningsøvelser, ulike former for smertelindring, samt informasjon om blant annet selve inngrepet, om smerte, tilhelingsprosess og strategier for smertehåndtering.

Signifikante forbedringer

Resultatene viste at begge gruppene som trente med fysioterapeut hadde statistisk signifikante og muligens også klinisk relevante forbedringer i forhold til funksjonsnedsettelser, smerte og livskvalitet, sammenlignet med egentrening.

Postoperative oppfølginger ble utført etter 3, 6, 12 og 24 måneder. Forbedringene vedvarte ved 24 måneders oppfølging.

Kilde: Green A, Gilbert P, Scott-Young M, Abbott A. Physiotherapeutic rehabilitation following lumbar disc replacement: A retrospective study. Physioter Res Int 2015; epub ahead of print.

Powered by Labrador CMS