Anbefaler å gjeninnføre screening for skoliose

- Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å screene 10–12 år gamle jenter for skoliose, mener Raphael Adobor, som i slutten av oktober disputerer ved Universitetet i Oslo.

Publisert

Skolescreening for skoliose (ryggskjevhet) ble avskaffet i 1994, fordi kostnadene var antatte for høye og det var tvil om behandlingseffekten.

Cand.med. Raphael Adobor, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (UiO), forsvarer sin avhandling i ortopedi 29. oktober. Han har sammenlignet behandlingen av skoliosepasienter i to perioder før og etter at screeningen ble avskaffet; 1976-1988 og 2003-2011. Tittel: “Screening and methodological studies on Adolescent Idiopathic Scoliosis”.

Mer kirurgi

Avhandlingen viser at i perioden 2003–2011 ble de fleste skoliosetilfeller oppdaget sent, og flere pasienter måtte opereres. Sammenlignet med perioden 1976–1988, da screening fortsatt ble utført i Norge, fikk altså færre korsettbehandling og flere trengte kirurgi.

To - tre prosent av norske 10–18-åringer har skoliose av ukjent årsak, og 90 prosent av disse er jenter.

Kan oppdages tidlig

Adobors undersøkelse viser at det vil lønne seg å gjeninnføre screening. Ved skolescreening kan skjevheten oppdages tidlig, slik at flere kan bli behandlet med korsett istedenfor å bli operert. Ryggskjevheten kan påvirke fysisk og psykisk helse og i noen tilfelle gi lungeproblemer og tidlig død. En kostnadsanalyse av screening og behandling viser at det er mest å spare ved å screene jenter.

Målenøyaktighet

Raphael Adobor og medarbeidere har også oversatt og fastsatt målenøyaktigheten av spørreskjemaet SRS-22 for bruk blant norske pasienter. SRS-22 brukes internasjonalt i evaluering av livskvalitet og effekt av skoliosebehandling. Videre har de screenet 4.000 12-åringer og oppdaget skoliose hos 0,55 prosent av dem.

- Avhandlingen «Screening and methodological studies on Adolescent Idiopathic Scoliosis» har gitt oppdatert kunnskap om forekomsten og behandlingen av idiopatisk skoliose i den norske befolkningen i vår samtid, skriver universitetet i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS