Sykdomsforståelse har betydning for ryggplager

En ny studie har kartlagt sykdomsforståelse og individuell livskvalitet hos pasienter som går til behandling for ryggplager.

Publisert Sist oppdatert

Sykdomsforståelse har vist å ha betydning for prognose og behandlingsresultat hos pasienter med ryggplager og er derfor potensielt viktig i kognitivt orienterte behandlingstiltak for denne pasientgruppen, skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Andre typer utfallsmål

På grunn av metodekritikk av mye brukte og anbefalte standardiserte instrumenter er det også blitt anbefalt å inkludere andre typer utfallsmål, eksempelvis individualiserte utfallsmål der pasientene selv beskriver utsagn som er viktige for dem.

I avhandlingen «Illness Perceptions and Individual Quality of Life in Patients with Low Back Pain. Methodology and Evaluation of Outcomes» har Ida Løchting og medarbeidere kartlagt sykdomsforståelse og individuell livskvalitet hos pasienter som går til behandling for ryggplager. De fant støtte til bruk av skjemaer som kartlegger sykdomsforståelse og individuell livskvalitet.

Sykdomsforståelse

Resultatene viste også at det kan være fordelaktig å fokusere på sykdomsforståelse i behandling for denne pasientgruppen. I en klynge-randomisert kontrollert studie utført blant fastleger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten fant man at pasienter med langvarige korsryggsmerter som fikk en kognitiv undervisningsintervensjon opplevde raskere endring i sykdomsforståelse enn pasienter som fikk bare vanlig behandling.

Sykdomsforståelse viste sammenheng med vanlige standardiserte utfallsmål og nylig anbefalte individualiserte utfallsmål ved 12 måneder oppfølging.

Kilde: Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS