Akutte ryggplager: Minimal til ingen effekt av NSAIDs

En forskergruppe undersøkte nylig effekten av ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner (NSAIDs) i 12 uker ved akutte korsryggplager.

Publisert Sist oppdatert

NSAIDs som Diklofenak, Ibuprofen og Naproxen ble undersøkt i denne systematiske Cochrane-oversikten, som er en oppdatering av en oversikt fra 2008. Akutte smerter i korsryggen ble definert som tilstedeværelsen av smerter i ryggen, under ribbeina og over setet i mindre enn 12 uker. Forskerne sammenlignet NSAIDs med ulike varianter av placebobehandling. Det fremkommer for øvrig i artikkelen at begrepet "placebo" også har inkludert blant annet Paracetamol, andre medikamenter og ikke-medikamentell behandling. 

32 studier

Forskergruppen søkte etter randomiserte kontrollerte studier som ble publisert eller registrert før 7. januar 2020. De inkluderte 32 studier, med til sammen 5356 deltakere. Disse var mellom 16 og 78 år gamle, og ble klassifisert med akutte korsryggsmerter. Studielengden varierte fra en dag til seks måneder. Mer enn halvparten av studiene ble utført i Europa og Nord-Amerika.

Liten forskjell

Bruk av NSAIDs var litt mer effektivt enn placebo for smertedemping de tre første ukene. I gjennomsnitt ble smerteintensiteten redusert med 7,3 poeng på en 100-punkts skala. Dette betyr at det var en liten forskjell mellom de to behandlingene, men uten klinisk relevans. Personer som mottok NSAIDs scoret også 2,0 poeng bedre på en 24-punkts funksjonsskala enn de som mottok placebo. Bivirkninger ved ulike behandlingstiltak ble ikke studert inngående.

Moderat til høy kvalitet

Denne oversikten konkluderer med at det er moderat kvalitet på evidensen som taler for at NSAIDs er litt mer effektivt enn placebobehandling ved akutte korsryggplager – dersom man ser kun på smerter. Når vi snakker om funksjon, fant forskerne høy kvalitet på evidensen som taler for bruk av NSAIDs sammenlignet med placebo.

Dette sier oss egentlig ikke så mye likevel, fordi man fant en svært liten effektstørrelse. I tillegg nevner forskerne at mange av studiene var av eldre dato, og i tillegg sponset av legemiddelindustrien. Man må her utføre mer forskning av høy kvalitet før sikre konklusjoner kan trekkes

Les hele publikasjonen gratis i Cochrane Library.

Powered by Labrador CMS