Korsryggplager: Enkelttiltak uten langvarige effekter

En oppdatert Cochrane-oversikt viser at det i enkelte tilfeller kan være nyttig å tilby manuell behandling, som manipulasjon eller mobilisering, i tillegg til øvelser/ trening for pasienter med langvarige korsryggsmerter. Manipulasjon og mobilisering som enkelttiltak gir ingen langvarig effekt. 

Publisert Sist oppdatert

Litteraturoversikten viser at ingen enkeltintervensjoner har avgjørende langtidseffekter på smerte og funksjon, men at det sees en liten effekt av manipulasjons- og mobiliseringsteknikker på kort sikt, men effekten varer ikke utover en måned.  

-  Denne typen tiltak bør gis i sammenheng med et pakkeforløp som skal følge standard behandling som anbefalt i nasjonale retningslinjer for korsryggplager, mener forfatterne av oversikten.

Manipulasjon eller mobilisering skal, med andre ord, og ifølge denne oversikten, ikke gis som et enkeltstående tiltak.

Gammelt og nytt?

Funnene i den oppdaterte versjonen av oversikten er stort sett lik «den gamle»; der behandler kan vurdere manipulasjons- eller mobiliseringstiltak for pasienter med langvarige korsryggplager, som en del av en behandlingspakke. Nytt i denne versjonen er enkelte referanser, samt rådene til forskermiljøer og finansiører, nemlig at vi ikke trenger flere små studier som ser på effekter av denne typen enkelttiltak, men heller praksisnære studier som ser på hva denne typen behandlingspakke bør bestå i. Eller sagt på en annen måte: Hvilke brikker bør inngå i dette behandlingspuslespillet for at vi skal kunne oppnå et best mulig resultat? Hvem profiterer på hvilke intervensjoner?  

Forfattere: Sidney M Rubinstein, Annemarie de Zoete, Marienke van Middelkoop, Willem JJ Assendelft, Michel R de Boer og Maurtis W van Tulder.

Artikkel: Benefits and harms of spinal manipulative therapy for treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.

Les artikkelen på bmj.com

Powered by Labrador CMS