Sårbart

I 2018 vil NFF få ca.1,5 millioner kroner mindre fra Fysiofondet. Årsaken er at fondsmidlene til etter- og videreutdanning nå skal fordeles på tre organisasjoner.

Publisert

Det er mye penger. Hvilke konsekvenser vil dette få for NFFs tradisjonsrike kurstilbud til norske fysioterapeuter? Ingen virksomhet kan fortsette som før, etter så kraftige kutt i finansieringen.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har levd tett på hverandre i flere tiår, helt siden fondsavtalen kom på plass i 1972 – fremforhandlet av nettopp NFF. Resultatet er mer enn 40 år med faglig utviklingsarbeid i forbundet, basert på overføringer fra Fysiofondet.

Som kjent kan det oppstå uenighet, også i de beste familier. Hvordan familieforholdet har vært over tid blant landets organiserte fysioterapeuter skal vi ikke gå nærmere inn på, men resultatet er det liten tvil om. Skilsmissen har foregått i to stadier. Først brøt Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) ut, og senere Norsk Manuellterapeutforening (NMF). Begge organisasjonene tilbyr egne etterutdanningskurs.

At Fysiofondet i den sammenheng med tiden skulle bli et hett tema var vel nærmest å forvente, og kampen har stått om hvordan de nye vedtektene skulle utformes etter pålegg fra Helse- og omsorgsdepartementet. NMF og PFF krevde sin del av tildelingskaken og representasjon i fondsstyret. Resultatet kan man lese av Fysiofondets protokoll fra tildelingsmøtet, som er datert 23. mai. Nå har konsekvensene blitt synlige i NFFs budsjett for 2018.

For NFFs del får den nye styresammensetningen umiddelbare konsekvenser. Forbundsleder Fred Hatlebrekke karakteriserer den seneste tildelingen som «ugrei», særlig med tanke på medlemstall og størrelse for de tre organisasjonenes. NFF får om lag 1,5 millioner kroner mindre i 2018, og forbundet sitter samtidig med en fagseksjon som er dimensjonert og finansiert ut fra tidligere overføringer.

Etterpåklokskap er en viktig egenskap, ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre. Og selv om det ofte svir, har det noe for seg. Det er grunn til å spørre om ikke NFF på et tidligere tidspunkt burde ha forutsett at etterutdanningsvirksomheten kunne komme under det presset man opplever nå. Det er tross alt en stund siden NMF og PFF begynte å presse på for å bli inkludert i Fysiofondets styre og stell.

Over flere tiår har NFF drevet en utstrakt kurs- og etterutdanningsvirksomhet, organisert og driftet av Fagseksjonen i sekretariatet. Fagseksjonen er nesten i sin helhet finansiert av fondsmidler. Da er du ganske sårbar. Det er også grunn til å spørre om en medlemsorganisasjon som NFF skal ha ansvaret for en så stor del av kurs- og etterutdanningsvirksomheten for norske fysioterapeuter. Alternative modeller bør utredes.

Dette vil det selvsagt ta tid å finne ut av. Men de endringene Fysiofondet nå har gått inn på, vil helt klart få konsekvenser.

Powered by Labrador CMS