Spinal stenose: Hvilken behandling er å foretrekke?

Det foreligger per dags dato ingen klar evidens for at konservativ behandling er å foretrekke ved spinal stenose. Dette fremkommer av en ny kunnskapsoppsummering, publisert i Physiotherapy 1/2013.

Publisert

Spinal stenose er en degenerativ sykdom som affiserer lumbalcolumna. Prevalens av lidelsen øker med økende alder. Den typiske pasienten er over 50 år og med en lang rygghistorie, tydelige degenerative forandringer og i noen tilfeller med nevrologiske utfall.

Usikre tall

Antallet kirurgiske inngrep ved spinal stenose har de siste årene økt, spesielt i USA. Antallet vellykkede operasjoner er diskutabelt. I Storbritannia har fysioterapeuter en sentral posisjon ved denne lidelsen. Deres tiltak er råd og generelle anbefalinger, samt veiledning i nyttige fleksjons- og stabiliseringsøvelser.

Kliniske retningslinjer og systematiske oversikter som tar for seg behandling ved spinal stenose finnes tilgjengelig, men er dessverre av ymse kvalitet. Derfor ønsket en amerikansk forskergruppe å sette kirurgi opp mot konservativ behandling, samt se nærmere på hvilke ulike konservative behandlingsmetoder som eventuelt viser seg å være effektive ved denne lidelsen.

27 artikler

To forskere søkte gjennom Medline, Cinahl, AMED, PEDro og Cochrane Central Register of Controlled Trials. Referanselistene til alle inkluderte artikler ble også tatt inn i denne litteraturgjennomgangen. Inklusjonskriterier var: Artiklene måtte ha studert mennesker med spinal stenose og ryggsmerter med eller uten nevrologiske utfall. Det måtte foreligge en diagnose (spinal stenose) ved enten røntgen eller klinisk undersøkelse. Studiene måtte ha et RCT-design, der den ene gruppen måtte motta konservativ behandling (ikke-operativ). 27 artikler ble til slutt inkludert i denne oversikten, hvorav 18 av disse ble vurdert som av høy kvalitet ut fra PEDro skala.

Forskerne konkluderte i denne oversikten med at kirurgi syntes å være mer effektivt sammenlignet med konservativ behandling, når dataene ble analysert «as treated». «Intention-to-treat»-analyser viste derimot ingen effektforskjell. Steroid- og epiduralinjeksjoner gav ingen effekt. Forskerne fant ingen konsistent evidens for at konservativ behandling var å foretrekke. Dette inkluderte både øvelser og manuelle teknikker.

Vi vet ikke nok - enda

Forskerne presiserer at det er et sterkt behov for gode effektstudier som kan evaluere spesifikke konservative behandlingsformer for pasienter med spinal stenose. Effektmål bør, i følge forfatterne av denne oversikten, være smerte og funksjonell status.

Kilde:

Stephen May & Christine Comer: Is surgery more effective than non-surgical treatment for spinal stenosis, and which non-surgical treatment is more effective? A systematic review. (2013) Physiotherapy (99), 3: 12-20.

Powered by Labrador CMS