Fysisk form påvirker ikke stressnivå blant ungdom

Blant norske 15-16-åringer er stress og smerte utbredt. Fysisk form ser ikke ut til å forebygge stress blant ungdom, men det gjør evnen til å være oppmerksomt til stede, ifølge ny doktorgradsavhandling fra NTNU.

Publisert Sist oppdatert

Stress og smerter blant unge blir gjerne langvarig og kan utgjøre en betydelig risiko for framtidig helse. Som vist i fysioterapeut Berit Østerås’ doktorgradsavhandling, er det like mye langvarige smerteplager blant 15-16-åringer som i den voksne befolkningen i Norge, og vi ligger på smertetoppen i Europa. 

Stress og smerter

Høyere stressnivå blant unge henger sammen med mer langvarig smerte, høyere smerteintensitet og større utbredelse av smerte. Disse resultatene baserer seg på tverrsnittdata fra elever på 10. skoletrinn i Trondheim kommune. Smerter relatert til muskel- og skjelettsystemet er de mest vanlige plagene i Norge, og det er denne typen smerter som først og fremst studeres i avhandlingen. Disse regnes for å «plage flest og koste mest» og utgjør en betydelig helsebyrde både nasjonalt og globalt.  

Jenter vs. gutter

Smerter hos jenter virker ifølge avhandlingen ikke å være mer relatert til stress enn hos gutter, selv om dette er en vanlig antagelse. Hos guttene er det flere og sterkere stress-smerte sammenhenger enn hos jentene. Den totale forekomsten av stress og smerte virker derimot fremdeles noe høyere blant jentene. Det ser ikke ut til å være forskjell i stress mellom ulike typer muskel- og skjelettsmerter, noe som ifølge avhandlingen tyder på at stressnivået hos ungdommene er like høyt i forbindelse med for eksempel knesmerter som ved nakke-/ skuldersmerter.  

Oppmerksomt nærvær virker stressforebyggende

Populære tiltak for å fremme helse blant ungdommer sikter mot å øke nivået av fysisk aktivitet og fysisk form. Dette forventes å ha mange gunstige helseeffekter som blant annet å forebygge og redusere stress, øke oppmerksomhet og konsentrasjon, samt redusere subjektive helseplager generelt. Studiene i Østerås' avhandling kan ikke bekrefte dette. Funnene gir ikke støtte til at fysisk form forebygger eller reduserer verken stress eller smerteplager blant 15-16-åringer. Fysisk form ser heller ikke ut til å virke inn på ungdommers evne til å være oppmerksomt til stede. Derimot støtter funnene i denne studien at evnen til å være oppmerksomt til stede kan virke stressforebyggende blant ungdommer.

Kilde: NTNU

Powered by Labrador CMS