Tromsø 7 er i gang

Den sjuende runden av Tromsøundersøkelsen er i gang. Totalt vil det bli sendt ut 33.000 invitasjoner til tromsøværinger mellom 40 og 79 år.

Publisert

- Er du eldre, vil du også bli invitert dersom du har vært med i tidligere runder. I tillegg blir et utvalg unge invitert, opplyser uit.no.

Tromsø 7

  • identifiserer og belyser risikofaktorer og bidrar til nedgang i dødelighet
  • fungerer som et folkehelsebarometer
  • tester hypoteser
  • øker helsepersonells kompetanse og bidrar til at ny kunnskap tas i bruk i klinikken
  • stimulerer til og bidrar aktivt til internasjonal toppforskning
  • leverer viktig kunnskap til politikere, akademia og folk flest

Kilde: uit.no/professor Sameline Grimsgaard, leder for styringsgruppa i Tromsø 7.

Tromsø 7 pågår i perioden mars 2015 - oktober 2016. Den første Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i 1974. Utgangspunktet den gang var hjerte- og karsykdommer, men senere har undersøkelsen blitt utvidet til å omfatte hele kroppen og en rekke ulike problemstillinger knyttet til folkehelse.

På et miniseminar i Tromsø den 5.mars ble også finansiering diskutert. Målet er en fast plass på statsbudsjettet. Du kan lese mer på Tromsøundersøkelsens egen nettside.

Hovedundersøkelsen omfatter registrering av høyde og vekt, måling av blodtrykk, hofte- og livvidde, og det blir tatt spyttprøver og prøver av nese og hals. Det er også egne stasjoner for å sjekke tenner og for å måle smertefølsomhet. Tannhelse er helt nytt, mens smerteundersøkelser ble gjennomført første gang i Tromsø 6.

Størst på smerte

– Dette er verdens største smerteundersøkelse. Vi skal måle følsomhet for trykk- og kuldesmerter. Vi håper å finne ut hvorfor noen opplever store smerter mens andre opplever mindre smerter knyttet til samme tilstand, sier professor og smerteforsker Audun Stubhaug til uit.no.

Omtrent en tredjedel av deltakerne vil gå gjennom spesialundersøkelsen, som gjennomføres cirka en måned etter første besøk og tar om lag to timer å gjennomføre. Fysisk aktivitet, kognitive tester, undersøkelse av øyne, lunger og beintetthet er blant undersøkelsene som inngår her.

Målet i Tromsø 7 er minimum 70 prosent oppmøte, det vil si minst 22.000 deltakere. Hvis dette skal kunne realiseres, må i snitt 80-100 deltakere være innom undersøkelsen alle hverdager så lenge undersøkelsen varer fra oppstart i mars til og med oktober 2016, skriver uit.no.

Metoder

Biologiske prøver, kliniske undersøkelser og spørreundersøkelser. Alle inviterte deltar i hovedundersøkelsen, hvor det tas blodprøver, bakterieprøver, spyttprøver, sjekkes for smertefølsomhet, tannsjekk m.m. Et tilfeldig utvalg deltakere inviteres til spesialundersøkelsen som inkluderer urinprøver, nye blodprøver, EKG, kognitiv funksjon, fysisk funksjon, ultralyd av halspulsåre, fotografering av netthinnen, test av lungefunksjon, måling av beintetthet og ultralyd av hjertet.

Forskning

I alt er det 54 forskningsprosjekter tilknyttet Tromsø 7. Disse tar for seg mange ulike tema knyttet til folkehelse, blant annet hjerte- og nyresykdom, diabetes, tannhelse, rusmidler, søvn, miljøgifter, hudsykdommer, legemidler, antibiotikaresistens, beinskjørhet, alternativ behandling og folkemedisin, helsetjenester, kosthold, fedme, inntak av jod og salt, humant papillomavirus (HPV), angst og depresjon, vitamin D, støy, lungefunksjon, fysisk aktivitet, inkontinens, ereksjonssvikt, demens, smerte, sosial ulikhet, barnløshet, aldringsprosesser, kreft og traumer.

Kilde: www.uit.no

Powered by Labrador CMS