Jørn Bjørnaas
Jørn Bjørnaas

"Ny takst for ultralyddiagnostikk - Honnør til HOD!"

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening.

Dette er bakgrunn for saken

  • Helse- og omsorgsdepartementet har innført takster for ultralyddiagnostikk for fysioterapeuter. Dette er en helt ny takst.
  • Taksten er satt til 200 kroner, og totalbeløpet er av departementet beregnet til å utgjøre tre millioner kroner i refusjon årlig.
  • Norsk Fysioterapeutforbund ved forbundsleder Gerty Lund i spissen, er ikke udelt positiv til den nye taksten, selv om hun presiserer at Norsk Fysioterapeutforbund ikke er imot en ny takst for ultralyd.

Les mer ved å klikke her

- Man så sannsynligvis at faren for å kvele viktig ny teknologisk utvikling, og havne bakpå sammenlignet med andre land, var reell. Dette skriver manuellterapeut Jørn Bjørnaas som en reaksjon på Helse- og omsorgsdepartementets innføring av takster for ultralyddiagnostikk.

Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) tok inn over seg informasjonsmaterialet om ultralyddiagnostikkutviklingen i Norge i forbindelse med høringen nylig, og snudde i saken om ultralyddiagnostikk.

Politikere og saksbehandlere må ha satt seg grundig inn i saken, og tatt tilgjengelig informasjon ad notam, og det står det respekt av.

Man så sannsynligvis at faren for å kvele viktig ny teknologisk utvikling, og havne bakpå sammenlignet med andre land, var reell. Mange manuellterapeuter og fysioterapeuter hadde sendt inn høringssvar i saken (1), og deres samlede innsats, sammen med høringssvaret til NMF var muligens utslagsgivende. «Den nye taksten for ultralyddiagnostikk er en anerkjennelse av fagutviklingen og kompetanseoppbygningen som har skjedd innen vårt fagmiljø, og et gjennombrudd for fagutviklingen på muskel- og skjelettområdet», sier Peter Lehne i NMF (Norsk Manuellterapeutforening). Dette er nok mange enige i.

Forstår Gerty Lund

Samtidig forstår jeg forbundsleder Gerty Lunds reaksjon på at pengene burde ha kommet fra andre kilder enn «fellespotten i takstoppgjøret» Når dette allikevel skjedde, så reflekterer det kanskje alvorligheten i situasjonen, at norsk satsning på ultralyddiagnostikk kunne blitt satt mange år tilbake. Politikerne så nok denne faren, og reagerte.

Tiden er inne for å innføre ultralyddiagnostikk i fysioterapiutdanningen

Danmark har i flere år hatt innføring i grunnleggende ultralyddiagnostikk (UL) i grunnutdanningen. I Norge har legeutdanningen i Oslo startet med grunnleggende UL for to år siden.

I Trondheim (NTNU) har man denne høsten startet en grunnutdanning for helsearbeidere i muskelskjelettultralyd på 60 vekttall (2).

Universitetet i Bergen har hatt et par videregående kurs i MSK UL på 30 vekttall etter Engelsk modell (3).

Det er derfor på høy tid at grunnutdanningen for fysioterapi og manuellterapiutdanningen også innfører grunnleggende ultralyd muskelskjelett.

Det er derfor på høy tid at grunnutdanningen for fysioterapi og manuellterapiutdanningen også innfører grunnleggende ultralyd muskelskjelett.

Fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer har bedre grunnlag for muskelskjelettdiagnostikk enn fastleger, og dette bør reflekteres i fremtidige læreplaner og politikk slik det har hatt i England.

Årsaken er at nevnte grupper har flere timer i faget, og mange har mye tilleggsutdanning innen muskelskjelett. Legene har derimot ett enormt stort fagfelt i rivende utvikling, og kan ikke rekke å gå like mye i dybden på alle emner under utdanningen. Dette er nok en anerkjennelse blant fastlegene også, og en viktig grunn til at mange nå i økende grad henviser til oss fysio- og manuellterapeuter for ultralyd og UL-veiledede prosedyrer. Vi treffer mange fastleger på ultralydkursene vi holder, og de bekrefter att muskelskjelett ikke er prioritert i legeutdanningen i dag. Når det er sagt, så må det også sies at det er mange fastleger som har meget høy kunnskap i muskelskjelettlidelser grunnet egne videreutdanninger.

Populært hos pasientene

Ultralyddiagnostikk og eventuell injeksjonsterapi med UL-styring blir høyt verdsatt hos pasientene, og leger som henviser til dette oppleves av pasientene som omsorgsfulle, «up to date», og interesserte. Dette lover godt for muskelskjelettutviklingen framover, og betyr ikke at man glemmer viktige tiltak som aktivitet, trening og dyktige fysioterapeuter med annen spesialisering. Begge deler trengs!

Extended scope practitioners i England

England er vel det landet som har gått lengst i å overføre muskelskjelettplager til fysioterapeuter med videreutdanning (4). Disse har reseptrett til injeksjonsmidler, og også NSAIDs.

Om dette er et mål som vi også i Norge bør arbeide mot skal ikke diskuteres her, men de har i England i hvert fall overført mye av muskelskjelettarbeid til denne gruppen, og det sies å fungere godt. Legene blir frigjort til mer tid for mange andre viktige oppgaver de har.

Økt samarbeid mellom faggruppene og fagprofesjonene er nødvendig, og vil utvikle seg videre

Etter en del turbulens, vil det nok i Norge som i andre land, falle på plass en økt forståelse for ny teknologi. Denne er for viktig til å hindres av innbyrdes eller tverrfaglig strid. Det at ultralyd finner en rift i en skuldersene, kan hjelpe en terapeut til å lykkes bedre med rehabiliteringsopplegget. Funn av artritt i et ankelledd med mye inflammasjon kan avdekkes, og gi en tidlig mistanke om revmatisk artritt. En avrevet supraspinatus-sene kan diagnostiseres og sys på kort tid (og med bedre resultat) når rask diagnostikk stilles, og gode relasjoner til ortopeder på annenlinjen utvikles.

Å lære anatomi og funksjon av muskulatur og nerver i grunnutdanningen med ultralyd, kunne blitt mye mer lærerikt og interessant, uansett hvilken del av helsevesenet man senere kommer i.

Ultralyddiagnostikk - ikke bare for en liten gruppe pasienter

Mest mulig riktig diagnostikk er bestandig gunstig, og ultralyden kan sikre dette på en rask og sikker måte, gitt at terapeuten er godt trent.

Riktig diagnose er viktig for tiltakets type, dose og progresjon. Det er også viktig å skille ut de som ikke har særlig fysisk patologi. Til slutt kan samfunnet spare tid på økt treffsikkerhet innen diagnostikk og tiltak, det har vært vist blant annet i England og USA.

Se denne engelske studien fra British Journal of General Practise 2017: «Ultrasound-guided injections in primary care: evidence, costs, and suggestions for change» (5).

Ingen takst for ultralydveiledede injeksjoner - enda

Takst for UL-veiledede injeksjoner vil nok komme om ikke lenge. Ultralyddiagnostikk og målrettede tiltak vil være besparende både for pasient og samfunn.. Samarbeidet med fastleger og sykehusleger blir hele tiden bedre, noe også pasientene merker, og verdsetter.

Mens vi venter, må vi arbeide videre for å sikre gode kurs og utdanning for alle innen muskelskjelett. Uansett om det innebærer teknologi eller menneskelige ferdigheter, så kan vi bli bedre, og vi må hjelpe og støtte hverandre i den retningen - uansett hvilket forbund vi er medlem i eller utdanningsretning vi har.

Jørn Bjørnaas, manuellterapeut. Lærer «Ultralydkursene», Manuellterapeutenes Servicekontor. https://www.manuellterapi.no/infoside/ultralydkurs/

Referanser:

1. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-av-forskrift-om-stonad-til-dekning-av-utgifter-til-fysioterapi-m.m/id2692470/

2. https://www.ntnu.no/videre/ultralyd-muskel-skjelett

3. https://www.uib.no/emne/MANTULT664

4. https://www.physio-pedia.com/Reducing_pressures_on_the_NHS:_the_emerging_role_of_the_physiotherapist_in_healthcare_reform

5. https://bjgp.org/content/67/661/378

Powered by Labrador CMS