Verdenskongressen i Cape Town 2-4.juli

Denne helgen åpnet WCPT Congress, for første gang i et afrikansk land, og den første i WCPTs nye toårige syklus.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuter fra hele verden er i disse dager samlet i Cape Town, Sør-Afrika. Kongressens vitenskapelige komite har i år (som tidligere) fokusert på bredde, der alle kongressdeltakere skal kunne finne mye og god faglig påfyll. I tillegg, og som på tidligere verdenskongresser, står nettverksbygging sterkt. Kongressen legger opp til mange gode faglige og sosiale møteplasser, der deltakerne har mulighet til å diskutere relevante problemstillinger.

Omfattende

Programmet på årets verdenskongress er omfattende, og inneholder sessions, abstractpresentasjoner, symposier, posterpresentasjoner, paneldebatter og temaspesifikke nettverksmøter. En ny metode som i år prøves ut, etter Sør-Afrikansk modell, er såkalte Indaba-møter, der deltakere kan komme og gå som man vil. Aktiv deltakelse eller lytting – man velger selv.

Færre deltakere

WCPT-kongressen i Amsterdam for seks år siden huset ca. 5000 fysioterapeuter. I Singapore i 2015 deltok ca. 3500, mens på årets kongress forteller arrangøren at de forventer i overkant av 2000 deltakere. Kurven er nedadgående, og det blir spennende å se om kongressen om to år i Geneve kan stoppe denne negative trenden.

Norske bidrag

Av "speakers" som er tilknyttet norske sykehus, universiteter og/ eller høyskoler, finner vi hele 27 navn, ifølge WCPTs lister: Britt Stuge, Wenche S. Bjorbækmo, Line Blixt, Merethe Brandal, Kari Bø, Siri Moe, Anja Davis Norbye,  Aarid Liland Olsen, Kirsti Skavberg Roaldsen, Mohamed Sirajuddin Sulaiman, Sylvia Sunde, Tordis Ustad, Anne Wanvik, Aud Marie Øien, Tone Dahl-Michelsen, Tove Dragesund, Andreas Rosenberger Dybesland, Marianne Eliassen, Ane Fadnes, Toril Fjørtoft, Alf Magne Foss, Karin Hesseberg, Ellen Høyer, Vivien Jørgensen, Merete Kolberg Tennfjord, Andreas Lahelle og Petra Larsson. 

Fra arrangøren får vi opplyst at det er 46 nordmenn påmeldt til kongressen. 

Felles nordisk statement

De nordiske forbundene skal i løpet av kongressen presentere en felles konsensusuttalelse, der fokuset er «Physiotherapy and well-being of children – the role of physiotherapists in school healthcare». Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island står her samlet bak en anbefaling der fysioterapeuter bør være en integrert del av skolehelsetjenesten.

Grunnen til dette er ifølge forbundene at barn anbefales å være fysisk aktive minimum en time om dagen. Studier viser derimot at det kun er et fåtall av alle barn som oppfyller denne anbefalingen. I den nordiske landene er under halvparten av alle 11-åringer daglig fysisk aktive. Denne utviklingen øker risikoen for blant annet livsstilssykdommer, muskel- og skjelettplager, lærevansker, motoriske problemer og lav selvfølelse. Fysioterapeuter er ifølge uttalelsen eksperter på hvordan fysisk aktivitet skal og kan implementeres blant barn i alle aldersgrupper.

I tillegg mener forbundene at fysioterapeuter i skolen kan bidra til å redusere antallet barn med muskel- og skjelettplager, identifisere og følge opp barn med særskilte behov for fysisk aktivitet, bedre ergonomien i skolemiljøene og undervise innen helsefremming, fysisk aktivitet og dermed påvirke mental helse.  

Uttalelsen er utarbeidet av en nordisk arbeidsgruppe hvor leder av NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi har deltatt.

-Bekymret

-Både mine nordiske kollegaer og jeg er alvorlig bekymret for at dagens barn og unge beveger seg altfor lite. Vi vet jo at både gode og dårlige vaner legges tidlig – og vi vet at tilstrekkelig med bevegelse er viktig for god helse. I håp om snu en alarmerende trend, går vi samlet inn for å sette fokus på dette viktige folkehelsetemaet. Fysioterapeuter har i den sammenheng en viktig rolle i skolehelsetjenesten, sier en engasjert forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Les mer om kongressen på WCPTs nettsider.

Les også informasjon på Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider.

Powered by Labrador CMS