Vinn vinn

Oppgaveglidning. Et knusktørt byråkratisk ord – med store iboende muligheter.

Publisert Sist oppdatert

Fordelene med oppgaveglidning illustreres svært godt ved Haraldsplass sykehus i Bergen, som du kan lese om i dette nummeret av Fysioterapeuten. Der er det fysioterapeuter som undersøker skulderpasienter før operasjon, ikke ortopeder. Ventelistene kuttes, og kirurgene kan konsentrere seg om oppgaver som bare de kan gjøre.

En utvikling der oppgaver flyttes fra en yrkesgruppe til en annen har pågått ganske lenge i flere europeiske land. Rett og slett fordi det har vært – og er – tvingende nødvendig å utnytte ressursene i helsetjenesten bedre.

Haraldsplass startet med de nye rutinene i fjor høst. For pasientene var det opptil ni måneders ventetid for å få en poliklinisk vurdering.

– Det var også lang ventetid på kontroller. De som vi skulle ha inn på tremånederskontroll, ble gjerne ikke kalt inn før det var gått ett eller kanskje to år. Det var ikke bra, sier ortoped og avdelingsoverlege Jesper Blomquist.

Ortoped Blomquist og fysioterapeut Tor Frithjof Wigers Larsen, leder for Rehabiliteringsavdelingen, tok derfor initiativ til å prøve noe helt nytt. De ønsket å involvere sykehusets fysioterapeuter mer, både før og etter operasjon.

Også andre norske sykehus har overført flere arbeidsoppgaver til fysioterapeuter. Lovisenberg Diakonale Sykehus har hatt fokus på oppgaveglidning i flere år, og fysioterapeutene har tatt over kontrollene etter ortopediske operasjoner. Diakonhjemmet har de siste par årene hatt en praksis der pasienter kommer til vurdering hos fysioterapeut før eventuell skulderoperasjon, omtrent som ved Haraldsplass. Det finns sikkert flere gode eksempler på endringsvilje, men kanskje enda flere eksempler på det motsatte.

Når dette fungerer så bra der det allerede er innført, er det grunn til å spørre hvorfor det ikke skjer ved flere sykehus. Er det kultur og holdninger som er de primære hindringene, eller er det finansiering og økonomi? Mest sannsynlig handler det mer om kultur og tradisjon enn om økonomi. Sykehusene kan få til slike reformer om de ønsker det.

Tor Frithjof Wigers Larsen, som også er medlem av forbundsstyret i NFF, ser ingen strukturelle hindre for oppgaveglidning innen ortopedi.

– Men fysioterapeuter kan kun utløse ISF-refusjon innenfor fagområdene nevrologi, hjerte-kar, muskel-skjelett og bindevevssykdommer. Slik jeg ser det finnes det ingen gode grunner for hvorfor ikke ISF-refusjon skulle omfatte flere fagområder. Denne begrensningen kan etter min mening redusere viljen til å gjennomføre oppgaveglidning, sier Larsen.

Hindringene som står igjen bør fjernes. Oppgaveglidning, gjennomført på en kvalitativt god måte, er bra for både pasientene og samfunnsøkonomien.

Av Dagrun Lindvåg, redaktør

Powered by Labrador CMS