Vitenskapelig komite

Vitenskapelig komite:

Wenche Bjorbækmo, fysioterapeut og Ph.d. Professor ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, Oslo Metropolitan University.  

Karen Synne Groven, fysioterapeut og Ph.d. fysioterapeut og Ph.d. Førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap, Oslo Metropolitan University.

Eline Thornquist, fysioterapeut og Dr. Philos. Professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse og funksjon, Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen. 

Hilde Stendal Robinson, fysioterapeut, spesialist i manuellterapi (MNFF) og Ph.d. Førsteamanuensis ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. 

Karin Magnusson, fysioterapeut og Ph.d. Lunds Universitet, Insititutionen för kliniska vetenskaper, Enheten för klinisk epidemiologi, ortopedi. Diakonhjemmet sykehus, Revmatologisk avdeling, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

Tone Dahl Michelsen, fysioterapeut og Ph.d. Førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap, Oslo Metropolitan University.

Powered by Labrador CMS