Trening på resept hadde ingen effekt

Trening ledet av fysioterapeut forbedret den fysiske formen hos pasienter med kronisk atrieflimmer i en svensk studie. Fysisk aktivitet på resept ga derimot ingen effekt.

Publisert

Fysioterapeut Maria Borland disputerte i oktober ved Sahlgrenska Akademin, Gøteborgs universitet. Hun sammenlignet effekten av to metoder innen hjerterehabilitering: Fysisk trening med veiledning av fysioterapeut og Fysisk aktivitet på resept (FaR).

Vet for lite om effekten

- Det snakkes mye om at FaR kan øke det fysiske aktivitetsnivået hos inaktive pasienter. Men om det har noen effekt på pasienter med hjertesykdom, har ikke blitt utredet, sier Borland til svenske Fysioterapi.

Hun viser til at FaR ofte består av å gå turer. Det kan imidlertid være for anstrengende om du har lav fysisk kapasitet, eller det kan være for lett dersom du er i bedre form.

Individuell rehabilitering

I denne studien forbedret deltakerne som trente med fysioterapeut sin fysiske form med både økt arbeidskapasitet i watt og muskelutholdenhet. Men i FaR-gruppen ble det ikke funnet noen forbedring. FaR-deltakerne hadde et høyere energiforbruk, men det var ikke tilstrekkelig til å øke den fysiske kapasiteten, skriver fysioterapi.se.

Maria Borland ønsker ikke å konkludere med at FaR ikke bør brukes på hjertepasienter. Hun mener at resultatene heller bør lede ut i en mer individuelt tilpasset rehabilitering.

Les mer:

Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease
Powered by Labrador CMS