Leder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) holdt sin tale til Hovedlandsmøtet 20. november 2019.

Opprørt over at pasienter sendes hjem uten tilbud

-Vi fysioterapeuter blir direkte opprørt over at hjertepasienter, slagpasienter og nyopererte blir sendt hjem fra sykehus uten et reelt rehabiliteringstilbud, sa NFF-leder Fred Hatlebrekke da Hovedlandsmøtet åpnet onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Lederen i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sa at fysioterapeuter virkelig vet hvor utrolig viktig rett behandling til rett tid er. Nå ser man at spesialisthelsetjenesten gradvis har bygget ned sine rehabiliteringstilbud, samtidig som kommunenes tilbud ikke bygges opp tilsvarende.

Hatlebrekke sa at for de som trenger habilitering og rehabilitering er det ikke alltid snakk om å gjenvinne all tapt funksjon, men det er alltid snakk om å gjenvinne livskvalitet og verdighet.

- Derfor prioriterer vi rehabilitering og habilitering, sa han til delegatene fra hele Norge som er samlet til tre dagers hovedlandsmøte på Gardermoen.

Blant sakene som kommer opp, er valg av forbundsleder, forbundsstyre, råd og utvalg for de neste tre årene, samt forslag om satsningsområder, evaluering av regionmodellen og eventuell boikott av verdenskongressen i Dubai i 2021.

Må forebygge

Hatlebrekke gikk i sin tale gjennom de tre satsningsområdene som forbundet har jobbet ekstra med de siste tre årene. Innen det andre satsningsområdet, folkehelse, snakket han om hvor viktig det er å jobbe med forebygging.

-De viktigste årsakene til sykdom og redusert helse i den norske befolkningen er muskel- og skjelettsykdommer, psykiske plager og lidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft. Dette er sykdommer som langt på vei kan forebygges. Og i en rykende fersk OECD-rapport blir det påpekt at vi i Norge bør bli mer opptatt av å forebygge før sykdom inntreffer, og komme tidlig til med pasientnære helsetiltak for å hindre at sykdom utvikler seg, understreket Hatlebrekke.

Han viste også til at NFF har tatt til orde for en opptrappingsplan slik at alle kommuner skal få frisklivssentral.

Fysioterapeuter  i sykmeldingsarbeidet

Innen det siste satsningsområdet, arbeid og helse, har NFF sett hvor viktig arbeid er for helsa, og hvordan det er med på å redusere sosial ulikhet i helse, mente Hatlebrekke. Fysioterapeuter er sentrale både i arbeidet med å hindre frafall fra jobb og å få sykmeldte tilbake i jobb.

-Vi er kanskje den yrkesgruppa som er involvert i de fleste av delområdene i dette bredt sammensatte feltet, sa Hatlebrekke.

Flere seire de siste årene

Hatlebrekke trakk ellers fram flere høydepunkter for fysioterapeuter de siste årene; direkte tilgang, at fysioterapi igjen har blitt en lovpålagt tjeneste i kommunene, at NFF fikk staten til å finansiere oppkoblingen til Norsk Helsenett og at fysioterapeuter ble inkludert i ordningen med innsatsstyrt finansiering i sykehusene.

Hatlebrekke takket også for alt engasjementet i faggruppene, som hadde hatt over 2300 deltagere på fagkurs de siste årene.

Powered by Labrador CMS