-Trening i arbeidstiden er en god investering

En ny studie viser at trening gir mindre sykefravær og større produktivitet på kontorarbeidsplasser. 

Publisert

Trening på arbeidsplassen forbedrer medarbeidernes sunnhet og trivsel, og gir samtidig mindre sykefravær - og større produktivitet.

Forsker og Ph.D. Just Bendix Justesen undersøkte effekten av trening i arbeidstiden blant 400 kontoransatte i den offentlige og private sektor.

I to år trente halvdelen av de ansatte én time ukentlig sammen med idrettsstudenter, og forbedringene var merkbare: Etter ett år var de ansattes helse, herunder kondisjon og blodtrykk, forbedret betydelig. Samtidig var korttidssykefraværet redusert med 56 prosent, og produktiviteten økt med 10 prosent. Motsatt var det ingen målbare endringer hos de ansatte som ikke trente som i studien.

Store gevinster, men…

Gevinstene ved trening i arbeidstiden er altså store, men det krever en god del fra flere aktører i denne sammenheng.

Just Bendix Justesen påpeker at treningen ofte dør ut, fordi den ikke blir implementert godt nok.

-Noen arbeidsplasser tror at det er nok å ansette fitnessinstruktører til å stå for treningen, men det krever en større investering skriver forskeren.

-Hvis man tror at en kulturell forandring skjer ved å leie inn helsepersonell, så er man naiv. Det krever en annen faglighet og forståelse for prosjektledelse og implementering, sier Just Bendix Justesen til Syddansk Universitets blad «Ny viden».

Han anbefaler virksomheter å ansette en managementkonsulent til å organisere. Justesen presiserer videre at ledelsen på arbeidsplassen har en avgjørende rolle, da det er disse som setter opp mål for bedriften, skaper gode rammer og en god kultur for at treningen skal kunne opprettholdes.

Les mer hos Syddansk Universitet 

Les avhandlingen her 

Kilde: www.fysio.dk

Powered by Labrador CMS