Sissel Beate Askeland (til venstre) har gått fra fysioterapi for barn og unge til å drifte et legekontor for pasienter med luftveisinfeksjon sammen med kollega Tone Marie Hammer. (Foto: privat)

Fysioterapeuter gjør koronainnsats på legekontor

Fastlønte fysioterapeuter i Stavanger er nå satt til å organisere et legekontor for pasienter med luftveissymptomer. -Det er godt å få lov til å bidra i denne vanskelige tiden, sier fysioterapeut Sissel Beate Askeland.

Publisert Sist oppdatert

Flere kommuner omdisponerer de fastlønte fysioterapeutene. Fysioterapeuter i Stavanger kommune jobber nå på et luftveislegekontor. Fysioterapeutene organiserer, mens legene diagnostiserer.

-Luftveislegekontoret er et nyopprettet legekontor som skal ta imot pasienter som ikke får komme til fastlegen sin. De har luftveissymptomer, men sendes til oss for å sjekke om det er andre ting enn korona. Likevel kan de jo være smittet med korona, så vi forholder oss til dem som om de er smittet og følger et strengt smitteregime. Pasientene instrueres i smitterutiner via videokommunikasjon før de får komme inn til legene, og både legene og vi har fullt smittevernutstyr, forteller fysioterapeut Sissel Beate Askeland.

Takknemlige for å få hjelp

Før koronaviruset endret på alt, jobbet hun med barn og unge i fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune. Nå er tre av fysioterapeutene derfra på luftveislegekontoret, og en fysioterapeut til er på vei.

- Vi tar imot henvendelser fra fastleger, legevakt og koronatelefon, tildeler timer og henviser videre hvis pasientene ikke er i målgruppen. Når pasientene møter opp, instruerer vi dem i smittevernprosedyrer, og loser dem inn til ventende leger. Vi utarbeider også skriftlige rutiner for legekontoret, som godkjennes av smittevernkontoret før de tas i bruk. Pasientene har stor forståelse for at vi må ta smittevernet alvorlig, og er takknemlige for å få hjelp, forteller Askeland.

-Et viktig arbeid

Fysioterapeuten blir spurt om hvordan hun synes det har vært å få arbeidshverdagen snudd opp-ned. Hun forteller at både hun og kollegaene synes det er godt å få lov til å bidra i denne vanskelige tiden, og at de opplever at de gjør et viktig arbeid. Til vanlig jobber fysioterapeutene ikke turnus, men nå går de turnus med dag- og kveldsvakter fra klokka 9 til 20.30 sju dager i uka.

-Vi tenker samtidig på våre egne pasienter som ikke får oppfølging akkurat nå, og håper å få muligheten til å følge dem også opp så snart som mulig, sier hun.

Powered by Labrador CMS