Fysioterapeut Hallgeir Lockertsen og de to kollegaene ved Narvik Helseklinikk stenger fra mandag av fordi de synes det blir etisk vanskelig å håndtere faren for koronasmitte. (Foto: privat)

Ber fysioterapeuter om å bare ta kritisk nødvendig behandling

NFF oppfordrer fysioterapeutene til å utsette all behandling som ikke er kritisk nødvendig. Søndag kveld bestemte Hallgeir Lockertsen og kollegaene på Narvik Helseklinikk seg for å stenge instituttet på etisk grunnlag.

Publisert Sist oppdatert

Kommentarfeltene på Facebook har kokt denne helgen av fysioterapeuter som reagerer på at Helsedirektoratet sier at fysioterapiklinikker kan holde åpent. Mange mener det blir etisk vanskelig nå i disse koronatider, at mye av behandlingen ikke er livsnødvendig, og at de ikke mener de vil klare å ha gode nok smitteverntiltak. Flere mener NFF burde påvirke direktoratet til å gå inn for stenging.

Blant dem er fysioterapeut Hallgeir Lockertsen og hans to kolleger på Narvik Helseklinikk. Etter et møte dem imellom søndag kveld sendte de epost til enhetslederen i kommunen og sa at de ville stenge virksomheten på mandag.

-Det er en etisk beslutning, det blir altfor mange usikkerhetsmomenter ved å holde åpent. Vi har hatt pasienter innom her som har vært ute og reist, og vi vet jo ikke hvem som eventuelt er smittet. Om vi bare skal ta inn de pasientene med størst behov, så kan det også være de pasientene som er mest sårbare om de blir smittet, sier Lockertsen. Han og kollegene vil veilede pasienter som trenger det, over telefonen.

Fysioterapeuten mener at NFF burde ha påvirket Helsedirektoratet til å vedta stenging. Da kan det bli lettere å be om økonomisk kompensasjon senere, mener han.

Ikke myndighet til å stenge

Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sier at hadde hun hatt myndighet til det, ville hun ha bedt om at instituttene holder stengt de neste to ukene. Men det er det bare helsemyndighetene som kan gi ordre om, understreker hun.

Lund sier at forbundet følger myndighetenes råd om å utsette helsetjenester som ikke er strengt nødvendige.

-Som fysioterapeuter ønsker vi å ta vår del av samfunnsansvaret og bidra til å hindre smittespredning. For mange klinikker innebærer det at de må midlertidig stenge og permittere de ansatte. Fysioterapeuter må imidlertid fortsatt kunne behandle pasienter som har kritisk nødvendig behov for behandling, slik som lungepasienter eller pasienter i en palliativ fase, sier hun.

HER står det mer om hva NFF regner som kritisk nødvendig behandling og om smitteverktiltak.

Kommunene kan fortsatt stenge

Forbundslederen understreker at NFF har et ansvar og tar et ansvar i koronasituasjonen – men at det er myndighetene som eventuelt må bestemme for eksempel stenging av et institutt.

-Kommunelegene kan derimot etter konkrete vurderinger i den enkelte kommune fatte beslutninger som går lenger enn de nasjonale føringene tilsier. Vi har etterlyst nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet, slik at det ikke er opp til hver enkelt fysioterapeut å ta disse vanskelige avgjørelsene, sier hun.

Venter på svar om økonomisk kompensasjon

Lund sier at det er viktig å journalføre og begrunne godt hvilke nødvendige behandlinger som likevel gjennomføres.

-Dersom instituttet holdes åpent må det også journalføres hvorfor enkelte pasienter avvises, sier hun.

Lund forteller at NFF er i dialog med myndighetene om ulike kompensasjonstiltak økonomisk til NFF-medlemmer. Helsedepartementet meldte søndag kveld at de jobber med å få en avklaring på dette mandag. NFF er også i dialog med helsemyndigheten om rask endring i takstforskriften så det kan bli mulig med oppfølging elektronisk, for eksempel via videosamtaler eller telefon.

Mange avbestiller

Gerty Lund sier at det har vært veldig utfordrende når forbundet ikke får klarere føringer fra Helsedirektoratet.

- Jeg har fått tilbakemelding fra mine kollegaer i Danmark og Island at de sliter med det samme - uten at det egentlig er noen trøst, sier hun.

-Flere fysioterapeuter sier at de har fått mange avbestillinger og derfor bare vil bli gående med lite pågang uansett. Hva tenker du om dette?

-Det er bra at pasienter vurderer smitterisiko og følger råd og oppfordringer gitt av helsemyndighetene. Ja, det går dessverre ut over inntjeningen til de selvstendig næringsdrivende og verst rammet blir de som ikke har driftstilskudd.

NFF har lagt ut en "spørsmål og svar"-side HER.

Fysioterapeuten har de siste dagene skrevet flere saker om hvordan korona påvirker fysioterapeuter:

-Opplever at NFF er på banen

Full forvirring rundt stenging av institutter

Stengte instituttet på eget initiativ

-Legger inn mer tid mellom pasientene

Gerty Lunds blogginnlegg: Flere hensyn å ta – nå må vi dra lasset sammen

Powered by Labrador CMS