Doktorgrad

Illustrasjonsfoto

Oppmuntrende resultater om fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med juvenil idiopatisk artritt

Doktorgradssammendrag

Kristine Risum, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Ph.d., Seksjon for ortopedisk rehabilitering, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus (OUS). Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo (UiO).

Hovedveileder: Helga Sanner, Seksjon for revmatologi, OUS og Oslo Nye Høyskole.

Biveileder: Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet sykehus og UiO.

Originaltittel på avhandlingen: Physical activity and physical fitness in juvenile idiopathic arthritis.

Finansieringskilder: Stiftelsen Sophies Minde og Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi.

Digital disputas fant sted 12.02.21.

Juvenil idiopatisk artritt (JIA), eller barneleddgikt, er en vanligste inflammatoriske barnerevmatiske sykdommen. Tidligere har sykdommen medført redusert fysisk aktivitetsnivå og fysisk form. Imidlertid har introduksjonen av biologiske legemidler i 1999/2000 samt endringer i tverrfaglig behandling bedret oppfølgingen av pasienter med JIA. Hovedhensikten med prosjektet var å undersøke fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med JIA diagnostisert etter introduksjonen av biologiske legemidler og friske barn, samt å evaluere måleegenskaper til en submaksimal tredemølle test.

Vi inkluderte 60 pasienter med JIA i alderen 10-16 år diagnostisert etter introduksjonen av biologiske legemidler som ble fulgt opp ved OUS. Vi sammenliknet resultatene med friske alders- og kjønnsmatchede barn og ungdom tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Alle deltakerne gjennomførte flere tester for å måle fysisk form. Fysisk aktivitet ble undersøkt med akselerometer og strukturert intervju.

Vi fant at pasienter med JIA hadde like god kondisjon (VO2peak), lik kroppssammensetning og likt fysisk aktivtetsnivå som friske barn og ungdom. De deltok også i samme fysiske aktiviteter og idretter på fritiden som friske barn og ungdom. 97 % av pasientene deltok alltid i kroppsøving, men ¼ hadde behov for noe tilretteleggelegging av enkelte aktiviteter for å kunne delta. Både pasienter med JIA og friske barn og ungdom rapporterte glede som den viktigste faktoren for å være i fysisk aktivitet. Imidlertid hadde pasienter med JIA lavere muskelstyrke og bentetthet enn friske jevnaldrende, og brukte også mindre tid i fysisk aktivitet med høy intensitet.

Pasienter med JIA som brukte mye tid i aktiviteter med høy intensitet hadde bedre kondisjon og bedre muskelstyrke enn pasienter med JIA som brukte mindre tid i aktiviteter med høy intensitet. Bruk av biologiske legemidler var assosiert med høyere fysisk aktivitetsnivå og mindre tid i stillesittende aktiviteter. Ingen andre sykdomsrelaterte variabler var assosiert med fysisk aktivitetsnivå eller fysisk form.

Videre fant vi at den submaksimal tredemølletesten kan benyttes til å beregne maksimalt oksygenopptak hos pasienter i forskningssammenheng, men at denne testen var mindre egnet til å estimere oksygenopptak hos enkeltpasienter i klinisk praksis.

De oppmuntrende resultater angående fysisk aktivitet og fysisk form hos pasienter med JIA kan muligens forklares med bedret tverrfaglig behandling, inkludert biologiske legemidler og individualisert pasientopplæring om fysisk aktivitet hos ny-diagnostiserte pasienter. Pasienter med JIA bør oppmuntres til å utføre fysisk aktivitet med høy intensitet samt aktiviteter som gir økt muskelstyrke, og som styrker skjelettet, minst tre ganger i uken, lik anbefalingene om fysisk aktivitet for friske barn og ungdommer - i tillegg til anbefalingen om 60 minutter daglig aktivitet med moderat til høy intensitet. Dette kan gjerne oppnås gjennom deltakelse i vanlige fysiske aktiviteter som gir glede for det enkelte barnet.

Artikler

1. Risum K, Hansen BH, Selvaag AM, Molberg O, Dagfinrud H, Sanner H. Physical activity in patients with oligo- and polyarticular juvenile idiopathic arthritis diagnosed in the era of biologics: a controlled cross-sectional study. Pediatr Rheumatol Online J. 2018;16:64.

2. Risum K, Edvardsen E, Godang K, Selvaag AM, Hansen BH, Molberg Ø, Bollerslev J, Holm I, Dagfinrud H, Sanner H. Physical fitness in patients with oligoarticular and polyarticular juvenile idiopathic arthritis diagnosed in the era of biologics: a cross-sectional study. Arthritis Care Res (Hoboken) 2019;71 (12): 1611-1620.

3. Risum K, Edvardsen E, Selvaag AM, Dagfinrud H, Sanner H. Measurement properties and performance of an eight-minute submaximal treadmill test in patients with juvenile idiopathic arthritis: a controlled study. Pediatr Rheumatol Online J. 2019; 17:14.

Powered by Labrador CMS