Oppretter pool av helsepersonell for asylsøkere

En del kommuner har behov for bistand til helsetjenester for asylsøkere og flyktninger. Helsedirektoratet oppretter nå en pool for tilgjengelig helsepersonell, som kan bistå der det er størst behov.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Helsedirektoratet vil det være behov for ekstra personell i små kommuner med liten kapasitet i helsetjenesten, men også i store akuttmottak der det blir etablert egne helsetjenester for asylsøkere og flyktninger.

- Det kan være snakk om både kortvarige og langvarige oppdrag, og du må være tilgjengelig på relativt kort varsel. Dette kan være aktuelt om du ønsker å bidra til denne type arbeid og enkelt kan få permisjon fra din nåværende arbeidsgiver. Det kan også være aktuelt for pensjonerte leger og sykepleiere, eller leger som venter på turnusplass, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Er dette aktuelt for fysioterapeuter? Helsedirektoratet omtaler ikke fysioterapeuter spesielt, men skriver at også annet helsepersonell enn leger, sykepleiere og helsesøstre kan registrere seg.

- Det er kommunen som vil være arbeidsgiver og inngå avtale med den enkelte. Vi i Helsedirektoratet sørger for å formidle personellet som melder seg til de kommunene som har behov for personell. Foreløpig har vi ikke oversikt over alle behovene i kommunene, men de som registrerer seg vil bli kontaktet igjen med mer informasjon så snart vi vet om du kan være en aktuell kandidat, skriver Helsedirektoratet.

Til registreringsskjema for helsepersonell-pool

Powered by Labrador CMS