Sju uker balansetrening reduserte antall fall

En doktorgradsavhandling fra universitetet i Ørebro viser at MS-pasienter kan ha stor hjelp av spesifikk balansetrening. Dette gjelder spesielt i alvorlige tilfeller der sykdommen har kommet langt.

Publisert Sist oppdatert

Forskningen viste at et program med spesifikke balanseøvelser over sju uker halverte antallet fall for deltakerne i studien. I tillegg opplevde pasientene en reell forbedring av livskvaliteten, skriver fysioterapi.se.

Hvor og når

Tema for den første studien var hvor og i hvilke situasjoner MS-pasienter faller. Alle som deltok (23-78 år) hadde nedsatt gangfunksjon og trengte ganghjelpemidler. Funnene viste at de fleste falt hjemme i helt hverdagslige situasjoner.

Carling gjennomførte også en treningsstudie for pasienter med sterkt nedsatt funksjon, som ble satt i gang med trening etter det såkalte CoDuSe-konseptet.

«Co» står for opptrening av bolstabilitet. «Du» står for «dual task» og går ut på å gjøre flere ting samtidig. «Se» står for sensorisk utfordrende øvelser, for eksempel å gå på ujevnt underlag.

- Påfallende resultater

Programmet pågikk i sju uker, to ganger per uke, en time om gangen. De ble også oppmuntret til å gjøre hjemmeøvelser to ganger per uke. Og resultatene var påfallende, forteller Carling i et intervju med det svenske tidsskriftet.

Den dynamiske balansen ble bedre og deltakerne falt betydelig mindre enn kontrollgruppen, som sto på venteliste for å prøve det samme treningsprogrammet. Avhandlingen omfatter også dybdeintervjuer med 20 pårørende.

Impaired balance and fall risk in people with multiple sclerosis. Örebro universitet, 2019.

Powered by Labrador CMS