Dårlig syn kan gi nakkeproblemer

Dårlig syn kan føre til nakkeproblemer og dårlig balanse, ifølge svensk doktorgradsarbeid.

Publisert

Middelaldrende og eldre med synshandicap bør få balansetrening, skriver optometrist Christina Zetterlund på i sin doktorgradsavhandling ifølge fysio.dk.

Årsaken er at mennesker med dårlig syn i høyere grad har dårligere balanse enn jevnaldrende, og de opplever i større grad problemer med nakke og skuldre.

Mer enn et aldersproblem

Mens nedsatt syn er relativt sjeldent blant unge, er dette noe som påvirker om lag 80 prosent av de eldre. Både aldersforandringer og nedsatt syn fører til dårlig balanse, og man har i tillegg funnet at både eldre og yngre med synsproblemer har smerter i nakke og skuldre.

Samtidig viser det seg at dårlig balanse er ikke nødvendigvis kun henger sammen med aldringsprosessen, ei heller smerter i nakke og skuldre.

Forverres over tid

Zetterlunds studie viste at plagene kan slå til så tidlig som i 45-års alderen hos mennesker med dårlig syn, og symptomene forverres over tid.

Arbeidstakere med dårlig syn opplever større belastning på skulder og nakke enn andre med tilsvarende jobb. Studien viste også at jo flere synshjelpemidler personene fikk, dess større problemer fikk de med balansen og smerter i muskel og skjelett.

På bakgrunn av dette mener Zetterlund at økt satsing på balansetrening er veien å gå for personer med synsproblematikk.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS