Nye kliniske retningslinjer fra American Academy of Pediatrics anbefaler mer inngripende behandling dersom livsstilsendring ikke har effekt ved overvekt hos barn og unge.

Fedme hos barn: Endring av kost og fysisk aktivitetsnivå ikke effektivt nok

I USA anbefales nå mer inngripende behandling ved overvekt og fedme hos barn og unge. Nye retningslinjer for behandling kan gjenspeile en holdningsendring blant fagpersoner, mener forskere.

Publisert

Overvekt og fedme er et økende problem blant barn og unge. Ifølge Helsenorge.no anses livsstilsendringer, inkludert sunnere kostholdsvaner og økt fysisk aktivitet, som beste behandlingstiltak. En anbefalt strategi er å forsøke å holde vekten stabil over en periode, slik at barnet kan "vokse seg inn" i vekten etter hvert.

Denne strategien har imidlertid vist seg å ha mangelfull effekt for et flertall av barn og unge som sliter med overvekt og fedme, viser internasjonal forskning. Endring av kost og fysisk aktivitetsnivå anses ikke lenger som effektivt nok. Derfor anbefaler American Association of Pediatrics (AAP) nå en mer inngripende behandling i sine nye retningslinjer, ifølge forskning.no.

Resultatene uteblir

De nye anbefalingene skal være basert på manglende dokumentert effekt av tidligere behandlingstiltak hvor en "avventende" og livsstilorientert tilnærming til problematikken har stått sentralt. En slik strategi kan, ifølge internasjonal forskning, i verste fall forverre problematikken - med økt risiko for fedme i voksen alder.

Nå anbefales en mer offensiv behandlingsstrategi, inkludert medisinering av barn over 12 år og kirurgi til barn over 13, i tilfeller hvor livsstilsendring ikke er tilstrekkelig for å oppnå effekt.

Mulig holdningsendring

Forskerne tror de nye retningslinjene fra AAP gjenspeiler en holdningsendring i fagmiljøet. Retningslinjene anerkjenner en manglende effekt av livsstilsendring og behovet for mer inngripende tiltak for å behandle overvekt og fedme - som omtales som en kompleks, kronisk sykdom som i stor grad skyldes biologiske faktorer, og ikke mangel på karakter og viljestyrke, skriver forskning.no.

I et intervju med forskning.no forteller Jøran Hjelmeseth, professor ved Universitetet i Oslo og leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved sykehuset i Vestfold, at holdningen til aktiv behandling også er i endring i Norge. Selv om man fremdeles utviser forsiktighet med vektreduserende kirurgi grunnet mulige bivirkninger, gjøres det mer forskning på medikamentell behandling, med foreløpige gode erfaringer når det kommer til effekt.

Livsstilsendring fortsatt første anbefaling i Norge

Anbefalingene er i kontrast med Helsenorge.no, som skriver på sine nettsider at legemidler med sikte på å redusere vekt, svært sjelden foreskrives barn - kun dersom overvekten er direkte helseskadelig. De omtaler kirurgi som "siste utvei" som behandlingstiltak, og viser til manglende forskning på behandlingseffekt for overvektige barn.


Les hele saken på forskning.no. Her finner du de nye retningslinjene fra AAP.


Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.

Powered by Labrador CMS