Disponert for stillesitting?

En ny studie fra Norsk Idrettshøgskole (NIH) har sett på årsaker til stillesitting blant barn.

Publisert Sist oppdatert

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt kjent. Nyere forskning peker i retning av at de negative helseeffektene av stillesitting, eller sedat adferd, skiller seg noe fra negative effekter på generell fysisk aktivitet, ifølge nih.no.

Eksempler på helsefarer forbundet med stillesitting er økt risiko for hjerte-karlidelser, stoffskiftesykdommer, depresjon, økt dødelighet, og lav selvfølelse.

Metoder og utstyr

Maria Hildebrand har sett nærmere på metoder og utstyr for måling av stillesitting, og undersøkt mulige sammenhenger mellom faktorer som gjør seg gjeldende i fosterliv, fødsel og tidlig barndom og sedat atferd senere i livet.

Resultatet er avhandlingen «Sedentary behaviour in young people - Assessment methods and predictors».

Her beskriver Hildebrand hvordan holdbare og presise måle- og analyseverktøy er en forutsetning for å øke kunnskapen om hvilke faktorer som påvirker sedat adferd. Hun tar også for seg sammenhenger mellom sedat adferd og helse, noe som kan bidra til å utvikle mer effektive tiltak mot potensiell helsefarlig adferd.

Faktorer i tidlig fase av livet

Hildebrand har sett på studier av sammenhengen mellom faktorer i tidlig fase av livet og senere sedat adferd. Studiene kobler stort midjemål, arvelighet og høy BMI hos barn til utvikling av sedat adferd. Funnene peker i retning av at enkelte kan være disponert for å velge mer stillesittende aktiviteter enn andre.

- I våre systematiske oversiktsartikler fant vi ingen studier som har undersøkt sammenhengen mellom mors aktivitetsnivå under svangerskapet og barnets eventuelle sedate atferd senere, sier Hildebrand.

Hun understreker at det sjelden er én årsak bak sedat adferd, og at det gjenstår mye forskning på området.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS