Barn med ufullstendige frakturer i håndleddet blir i det store og hele bra igjen, uansett behandlingsmetode. I en ny Cochrane-oversikt støttes derfor utviklingen mot at man gipser disse barna stadig sjeldnere.
Barn med ufullstendige frakturer i håndleddet blir i det store og hele bra igjen, uansett behandlingsmetode. I en ny Cochrane-oversikt støttes derfor utviklingen mot at man gipser disse barna stadig sjeldnere.

Hvordan bør barns håndleddsfrakturer behandles?

Gips, støttebandasje eller støtteskinne? Barn med brukket håndledd behandles ulikt. I en ny Cochrane-oversikt har forskerne sett på 30 studier.

I den systematiske oversikten fra Cochrane-samarbeidet har forskerne gjennomgått 30 studier med nesten 3000 barn. De konkluderer med at barn med torusfrakturer (ufullstendige frakturer) i det store og hele blir bra igjen, uansett behandlingsmetode. De støtter derfor utviklingen mot at man gipser disse barna stadig sjeldnere, skriver svenske fysioterapi.se.

Sliter med å konkludere

Utover denne konklusjonen, sliter forskerne bak oversikten med å konkludere på hva som er beste behandlingsmetoder for ulike typer brudd i håndleddet. De anmerker at det er svakheter i alle studiene og at det mangler nok forskning på dette feltet.

Flere studier sammenlignet underarmsgips med avtagbare støtteskinner for torusfrakturer og fant ingen forskjell. Støtteskinne er en rimeligere løsning for helsetjenesten, anmerkes det.

Sammenlignet med bandasje

Andre studier sammenlignet underarmsgips med støttebandasje. Heller ikke her kunne forskerne trekke noen sikre konklusjoner, annet enn at barna syntes det var mer behagelig med bandasje.

Skal gipsen gå over albuen eller bare dekke underarmen når det er snakk om ustabile frakturer eller frakturer med feilstilling? var spørsmålet i noen studier. Her så det ut til at barn med underarmsgips var mer selvstendige og hadde mindre vondt, men forskerne bak oversikten påpeker at evidensen er svak. Funksjonsnivået og behovet for fysioterapi ble ikke påvirket.

Se oversikten her: Interventions for treating wrist fractures in children

Powered by Labrador CMS