Positive, men bekymret for kapasiteten

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) stiller seg bak regjeringens forslag om direkte tilgang til fysioterapi. 

Publisert Sist oppdatert

Samtidig etterlyses det en kapasitetsforbedring og omorganisering av fysioterapitilbudet.

PFF mener de viktigste fordelene som oppnås ved regjeringens foreslåtte ending, er at det blir lettere for innbyggerne å kontakte fysioterapeut og at belastningen på henvisende helsepersonell reduseres. Samtidig er PFF klare på at dette grepet ikke vil påvirke avtalefysioterapeutenes kapasitet i positiv retning.

Ventetid og kapasitet

«For å redusere ventetid trengs det dels en kapasitetsforbedring og dels en omorganisering av fysioterapitilbudet», skriver PFF-leder Kjetil Nord-Varhaug i høringssvaret.

Forbundet tror fjerning av diagnoselisten kan bidra til å bedre kapasiteten innenfor dagens organisering av tjenesten, men frykter at dette i første rekke skyldes at pasienter med presset økonomi vil måtte velge bort nødvendig behandling.

Sikkerhet og epikrise

PFF mener det ikke finnes grunn til å bekymre seg for pasientsikkerheten ved å åpne for direkte tilgang til fysioterapeut.

«Siden fysioterapeuter etter helsepersonelloven er forpliktet til å følge egen kompetanse og innhente bistand etter behov er PFF ikke bekymret for at den foreslåtte endringen vil redusere pasientsikkerheten. Vi mener pasientsikkerheten er godt ivaretatt med gjeldende lovgivning», heter det i høringssvaret.

Kravet og behovet for epikrise mellom fastlege og fysioterapeut er viktig for gode pasientforløp og god kommunikasjon i helsetjenesten, ifølge PFF, som er fornøyd med at dette nå løftes frem.

Forbundet håper Helse- og omsorgsdepartementet i det videre arbeidet også vil implementere epikriser fra spesialisthelsetjenesten.

PFF ser videre frem til å bidra i arbeidet med den kommende forskriften for avtalefysioterapeuter, og mener man via denne forskriften kan legge føringer som kan bidra til å løse kapasitetsproblematikken – uten at dette utdypes i høringssvaret.

Powered by Labrador CMS