En tøff hverdag med bekkenløsning

Målet med en nylig publisert studie var å undersøke hvordan bekkenløsning påvirker kvinners hverdag.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskap om det å leve med post-partum bekkenløsning mangler, ifølge forfatterne Jorun Engeset, Britt Stuge og Liv Fegran.

Studien ble designet som en fenomenologisk-hermeneutisk studie med kvalitative semistrukturerte intervjuer. En strategisk utvelgelsesprosedyre ble valgt for å rekruttere deltakere fra fysioterapiklinikker og et regionalt sykehus i Norge. Fem kvinner med klinisk bekreftet bekkenløsning etter fødsel ble inkludert

Tre temaer som påvirket kvinnenes daglige liv ble identifisert: 1) aktivitet og smerte, 2) mangel på anerkjennelse av smerte og uførhet, og 3) endrede roller.

Positiv holdning

Et liv med smerte og begrenset fysisk aktivitet var vanskelig å akseptere blant kvinnene i studien. Noen følte seg motløse, isolerte og ensomme. Til tross for dette, hadde kvinnene en positiv holdning til sine problemer, noe som kan resultere i en positiv mestringsfølelse. Funnene i studien avdekket også viktigheten av en gjensidig påvirkning mellom kvinnen og hennes omgivelser, i tillegg til at sosial støtte var avgjørende.

Forfatterne konkluderte med at bekkenløsning kan påvirke kvinners liv i måneder og år etter fødsel. Helsepersonell bør derfor fokusere på pasientens kunnskaper og ferdigheter. I tillegg blir det viktig for helsepersonell å forstå kvinnenes situasjon, slik at rehabiliteringsstrategier kan skreddersys den enkeltes behov.

Referanse:

Jorun Engeset, Britt Stuge og Liv Fegran: Pelvic girdle pain affects the whole life-a qualitative interview study in Norway on women's experiences with pelvic girdle pain after delivery. BMC Research Notes 2014, 7:686. (Fullformatert artikkel er i produksjon).

Powered by Labrador CMS