Britt Stuge roper varsku fordi gravide ofte søker hjelp hos mammatrenere og bloggere fremfor fysioterapeuter.

Fra magasinet

Kommer fysioterapeuter i skyggen av mammatrenere og bloggere?

Mens gravide søker hjelp hos bloggere og ufaglærte mammatrenere, fjernes fysioterapeuter fra helsestasjoner og andre kommunale tilbud.

Publisert

Hjemme på sitt eget kjøkken ikke langt fra Sognsvann og Norges idrettshøgskole, sitter fysioterapeut og kvinneforsker Britt Stuge. Høsten 2018 arrangerte hun, sammen med NFFs faggruppe for kvinnehelse, en egen kvinnehelsekonferanse, og fikk blant annet mammatrenere på nakken.

- Mammatrenere og bloggere har for stor innflytelse. I mangelen av blant annet fysioterapeuter ved norske helsestasjoner, tyr gravide til Google og der finner de ukvalifiserte som baserer sine råd på skremselspropaganda og et ønske om å tjene penger.

Stuge ser ut av vinduet, og lener seg fremover på bordet. Hun har fortsatt to blåsorte merker i ansiktet etter en voldsom sykkelulykke i januar. Hodepinen kommer snikende, hvis hun stresser. Likevel er hun bare nødt til å snakke om kvinnehelse og fysioterapi.

Fysioterapeutene må hjelpe gravide, mener Britt Stuge.

For få fysioterapeuter

For mens det tidligere, da Stuge selv fikk barn, var fysioterapeuter som hjalp kvinner ved norske helsestasjoner, er det nå så få igjen at de kun har tid til barna. Kvinnene med bekkenleddsmerter, bekkenbunnsproblemer og et ønske om å komme raskt i form igjen, har få om noen å vende seg til.

I hvert fall i det offentlige helse-Norge. Helsesøster, jordmor og fysioterapeuter har – viser det seg – mer enn nok med å følge opp barnet.

- Jeg forstår de gravide godt. At de søker informasjon og tar det de finner. Men det er illevarslende. Kvinner fortjener evidensbasert behandling. De må få råd fra helsepersonell som vet hva de snakker om. Og hvem er bedre til å hjelpe dem enn fysioterapeuter med riktig kunnskap?

Det har gått for langt

Britt Stuge er i harnisk og mener vi er på overtid. Flere fysioterapeuter må spesialisere seg på kvinnehelse. Flere kvinner må få hjelp av fysioterapeuter.

Hun peker spesielt på råd til de som har bekkenleddsmerter eller rectus diastase (svekkelse av muskelbukene til rectus abdominis). Kvinner med bekkenleddsmerter kan få beskjed om å ligge på sofaen, mens kvinner med rectus diastase får treningsprogram.

- Begge deler kan være feil og bidra til at kvinnene blir dårligere, sier Stuge.

Forskeropprør

Kari Bø ved Norges idrettshøgskole ønsker flere fysioterapeuter ved norske helsestasjoner.

Litt lenger opp i bakken – i et kontor på Norges idrettshøgskole – sitter nok en fysioterapeut og kvinnehelseforsker. Professor Kari Bø er minst like bekymret som Stuge.

Også Bø peker på helsestasjonene som har færre fysioterapeuter enn tidligere.

- Før var det naturlig for kvinner å søke råd hos fysioterapeutene blant annet for bekkenbunnsproblemer, bekkenleddsmerter og andre kvinnerelaterte plager i forbindelse med graviditet og fødsel. Nå er det for få fysioterapeuter å henvende seg til. Det ser også ut som om kunnskapen om at fysioterapeuter kan hjelpe kvinnene har blitt borte, sier Bø.

Hun kan være mentor for fem masterstudenter hvert år for fysioterapeuter som ønsker å satse på kvinnehelse. Bø synes det er for få studenter på master i idrettsfysioterapi som velger området.

- Kanskje enkelte ikke tenker på at dette er et felt det er mulig å forske på innen idrettsfysioterapi. Men det er et høyst aktuelt tema, sier Bø.

Stuge mener også liggetiden etter fødsel ved norske sykehus fratar kvinnene muligheten til direkte kontakt med fysioterapeuter.

- Tidligere var fysioterapeutene innom nybakte mødre mens de lå på sykehusene. Det skjer ikke lenger. Kvinnene skrives så raskt ut, at ingen fysioterapeuter rekker å snakke med dem, sier Stuge.

Vil ha nasjonalt løft

De to nestorene innen fysioterapiforskning maner til et nasjonalt løft og håper blant annet Norsk Fysioterapeutforbund vil sette kvinnehelse generelt, og gravide spesielt, på kartet.

Helse- og sosialminister Bent Høie lover i hvert fall å sette fokus på kvinnehelse. Før året er omme, skal han nedsette et utvalg som skal jobbe med en ny NOU om temaet, og han ønsker innspill fra blant andre fysioterapeuter.

- Fysioterapeuter har en viktig rolle både på helsestasjoner og i forhold til andre kvinnerelaterte utfordringer som for eksempel muskel- og skjelettplager, sa Høie til Fysioterapeuten i forbindelse med en pressekonferanse om den nye NOUén.

Der ønsket de også velkommen til innspill om hva den bør omhandle.

Powered by Labrador CMS