For pasientene vil ett felles egenandelstak være enklere å forstå enn tak 1 og 2, mener forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Støtter at egenandelstak 1 og 2 slås sammen

Regjeringen vil ha ett felles egenandelstak på 3183 kroner, istedenfor egenandelstak 1 og 2. NFF støtter endringen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la fram dette i forbindelse med forslaget til statsbudsjett onsdag. Norsk Fysioterapeutforbund støtter endringen, selv om de ønsket et lavere tak.

-For pasientene vil ett felles egenandelstak være enklere å forstå enn tak 1 og 2. Kronikere og andre som får langvarig rehabilitering vil nå taket raskere og få lavere samlede utgifter, sier forbundsleder Gerty Lund.

Pasienter som i dag har krav på frikort ved begge takordningene eller har høye egenandelsutgifter under begge takene, kommer bedre ut med den nye ordningen. Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Ifølge departementet er det 188 000 pasienter i Norge som i dag betaler de høyeste egenandelene. Disse vil spare 1453 kroner i året på at det blir et felles tak på på 3183 kroner. NFF mener at dette taket bør være på i underkant av 3000 kroner.

2,24 millioner brukere får ingen endring i kostnadene som følge av sammenslåingen. Litt over 1 million brukere vil få høyere utgifter, og vil i snitt få 607 kroner høyere utgifter i året. Endringene ønskes innført fra 1. januar 2021.

Sårbare unge

Regjeringen foreslår samtidig å sette av 50 millioner kroner til kommunene som skal gå til utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling. NFF er opptatt av unge i alderen 16 til 19 år .

-Disse er jeg mest bekymret for. Vi så da diagnoselista ble fjernet i 2017, at bruken av fysioterapi blant disse gikk ned. I den alderen går unge på videregående skole, og flere må bo annet sted. I tillegg er det en alder hvor mange faller fra i idretten, og er mindre fysisk aktive enn før. Vi mener aldersgrensa for fritak for egenandeler bør heves til 19 år. Tannleger og psykologer har allerede høyere aldersgrense, sier Lund.

Bekymret for kutt

Forbundslederen er ellers bekymret for kommuneøkonomien, og over at det ikke blir noe til overs for å jobbe med rehabilitering, i tillegg til covid-19-utfordringene.

- Det er urovekkende at rehabilitering ikke har fått en større plass i dette budsjettet. Både ser vi et akutt behov for rehabilitering av covid-19-pasientene, og vi ser et økt behov for rehabilitering og habilitering hos pasienten som over lengre tid ikke har fått sine opptreningsbehov dekket av smittevernhensyn, sier Lund.

Hun mener det bare er å forberede seg på at kommuner vil varsle kutt og spare på alle kanter.

-Vi får en enorm jobb med å vise kommuner hva vi fysioterapeuter bidrar med, sier hun.

Økt aktivitetsvekst i sykehusene

I forslaget til statsbudsjett settes det av en del midler til spesialisthelsetjenesten, men mye går til koronatiltak, som innkjøp av vaksiner og smittevernutstyr. Regjeringen øker driftsbevilgningen til sykehusene med 2,4 milliarder kroner. Det mener de kan gi en aktivitetsvekst på 2,3 prosent.

317 millioner kroner er satt opp til digitalisering i helse- og omsorgstjenesten.

- Jeg registrerer at regjeringen fortsetter med ABE-reformen, og gir alle statlige virksomheter som mottar driftsbevilgninger over statsbudsjettet et kutt på 0,5 prosent. Dette gjelder blant annet for spesialisthelsetjenesten, universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Jeg frykter at det nok en gang er de helt ytterst i seksjonene som må ta de kuttene. Det vil si der hvor pasientbehandlingen og undervisningen faktisk foregår, sier forbundslederen.

Powered by Labrador CMS