Trening med fysioterapeut hjelper mot depresjon

Trening virker mot depresjon. Dette bekrefter en avhandling fra Sahlgrenska akademiet.

Publisert Sist oppdatert

Forskere ved Sahlgrenska akademiet har i samarbeid med FoU primärvård i Västra Götalandsregionen evaluert trening som tillegg til antidepressiva.

I studien ble 62 personer med diagnosen depresjon delt inn i tre grupper. To av gruppene deltok i to typer trening (kondisjonstrening og basal kroppskjennskap) hos fysioterapeut to ganger i uken i 10 uker, mens den tredje, kontrollgruppen, ikke deltok i systematisk trening. Alle studiedeltakerne brukte antidepressiva.

Personsentrert tilnærming

Opplæringen i studien var basert på en personsentrert tilnærming, hvor øvelsene var tilpasset deltakernes behov, forventninger og tidligere erfaringer.

Studien viste at folk som deltok i kondisjonstrening bedret sin mentale helse sammenlignet med kontrollgruppen. Også deltakere som trente etter prinsippene i «basal kroppskjennskap» bedret sin mentale helse, men ikke i like stor grad.

I oppfølgingsintervjuene fortalte deltakerne hvordan de følte seg «levende igjen» på grunn av den økte aktiviteten.

Profesjonell støtte

Flere deltakere understreket viktigheten av å få støtte fra fysioterapeut, og at trening sammen med andre deltakere representerte en meningsfull sammenheng.

Studien støtter tidligere forskning på antidepressive effekter av trening, og fremhever viktigheten av treningens utforming og sammenheng, samt muligheten for profesjonell støtte og hjelp.

Louise Danielsson disputerte 2. juni ved Sahlgrenska akademiet.

Kilde: http://sahlgrenska.gu.se/

Powered by Labrador CMS