Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Kostbar stillesitting

Mens de uheldige helseeffektene av inaktivitet er godt kjent, er ikke de økonomiske konsekvensene like godt utredet. Det har en gruppe forskere nå sett nærmere på.

Publisert

Kroniske sykdommer og tidlig død kan være resultatet av inaktivitet, men hva med de økonomiske konsekvensene på globalt nivå? For å kunne prioritere ressursene bedre og motivere til økt fysisk aktivitet har en gruppe forskere sett nærmere på kostnadene stillesitting fører til, ifølge thelancet.com.

Produksjonstap og sykefravær

Forskerne undersøkte den økonomiske byrden av inaktivitet ved å beregne direkte og indirekte helsekostnader forårsaket av produksjonstap og sykefravær.

Dette ble målt ved å se på utbredelsen av hjerte-karsykdom, slag, type-2 diabetes, brystkreft og tykktarmskreft som følge av inaktivitet. I tillegg målte man produktivitetstap basert på dødsfall grunnet inaktivitet.

Milliardsluk

Etter å ha hentet data fra 142 land, eller 93,2 prosent av verdens befolkning, slår forskerne fast at inaktivitet er et milliardsluk målt i amerikanske dollar.

Nærmere bestemt koster inaktivitet helsetjenestene 53,8 milliarder dollar internasjonalt i 2013, hvorav 31,2 ble betalt av offentlig sektor, 12,9 milliarder av privat sektor og 9,7 milliarder av private husholdninger.

I tillegg kommer 13,7 milliarder dollar som følge av produktivitetstap etter for tidlig død grunnet inaktivitet.

Powered by Labrador CMS