Trening i svangerskap

Doktorgrad i Fysioterapeuten 5/2012

Signe Nilssen Stafne, Fysioterapeut, MSc, PhD, NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin. Disputas fant sted 25. mai 2012 ved NTNU.

Originaltittel: Exercise during pregnancy.

TRIP-studien (Training In Pregnancy) er en to-armet, to-senter, randomisert kontrollert studie og ble gjennomført i perioden 2007-2010. Studien inkluderte 855 friske, gravide kvinner fra Trondheim og Stavanger. Kvinnene ble tilfeldig fordelt i en treningsgruppe og en kontrollgruppe. Kvinnene i treningsgruppen ble tilbudt et 12-ukers standardisert treningsprogram med ukentlig gruppetrening, ledet av fysioterapeut, og to dager egentrening. Kvinnene i kontrollgruppen fulgte vanlig svangerskapsomsorg. Kvinnene ble testet i svangerskapsuke 18-22 og retestet i svangerskapsuke 32-36. 

Målet med denne studien var: I) å undersøke om deltagelse i treningsprogrammet kunne redusere forekomsten av svangerskapsdiabetes og gi bedre insulinresistens, II) å undersøke om kvinner i treningsgruppen rapporterte mer rygg- og bekkensmerter enn kvinner i kontrollgruppen, III) å undersøke om kvinner i treningsgruppen som ble tilbudt et generelt treningsprogram inkludert bekkenbunnstrening, rapporterte mindre inkontinens enn kontrollgruppen og IV) å undersøke om energiforbruket, målt med en fysisk aktivitets-monitor, SenseWearTM Pro2 Armband, er forskjellig fra energiforbruket målt med indirekte kalorimetri. 

Totalt 55 % av kvinnene i treningsgruppen trente tre ganger per uke eller mer på moderat til høy intensitet på slutten av svangerskapet. Til sammenligning trente 10 % i kontrollgruppen tilsvarende. I) Det var ingen forskjell på gruppene i forekomst av svangerskapsdiabetes eller insulinresistens. II) Andelen kvinner med rygg- og bekkensmerter var lik i begge gruppene, men færre kvinner i treningsgruppen var sykmeldt på grunn av rygg- og bekkensmerter. III) Forekomsten av urininkontinens var mindre i treningsgruppen, og treningsprogrammet viste seg å ha både forebyggende og behandlende effekt. Det var ingen forskjell på gruppene i andel kvinner som rapporterte analinkontinens. IV) SenseWearTM Pro2 Armband viste seg å være en god fysisk aktivitetsmonitor for å registrere totalt energiforbruk hos gravide. 

Resultatene understøtter de generelle anbefalingene om at gravide kvinner bør trene i svangerskapet. Grundig instruksjon i korrekt bekkenbunnstrening og bekkenbunnstreningsprogram bør inngå i treningsgrupper for gravide kvinner.

Artikler

1. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR,      Eggebø TM, Carlsen SM, Mørkved S. Regular exercise during pregnancy to      prevent gestational diabetes: A randomized controlled trial.Obstet Gynecol2012;119:29-36.

2. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR,      Stuge B, Mørkved S. Does regular exercise during pregnancy influence      lumbopelvic pain? A randomized controlled trial.Acta Obstet Gynecol Scand 2012

3. Stafne      SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Torjusen IH,      Mørkved S. Does a regular exercise course including pelvic floor muscle      training prevent urinary and anal incontinence in pregnancy? A randomized      controlled trial. Accepted for publication inBJOG.

4. Berntsen S,Stafne      SN, Mørkved S. Physical activity monitor for recording energy      expenditure in pregnancy.Acta Obstet Gynecol Scand2011;90:903-7.

Powered by Labrador CMS