Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nye karrieremuligheter etter disputasen

Sahlgrenska universitetssykehus (SU) i Gøteborg har opprettet to nye stillingstyper for helsepersonell med doktorgrad. Det gjelder også fysioterapeuter.

Publisert

Flere andre akademiske helseprofesjoner ved sykehuset omfattes også av ordningen. Sykehuset skriver i en pressemelding at helsepersonell som har disputert snart kan titulere seg med for eksempel «översjuksköterska», «överbarnmorska» og «overfysioterapeut».

Beholde kompetanse

Dette betyr at fysioterapeuter og andre helseprofesjoner som har disputert vil få omtrent samme karrieremuligheter som leger. Målet for SU har vært å beholde kompetansen og hindre «lekkasjer» til universitetene. Sykehusets ledelse ønsker også å styrke den pasientnære forskningen.

Vi har jobbet med dette spørsmålet lenge, og jeg er veldig glad for at vi endelig har kommet i mål, sier Anne-Marie Wennberg, direktør ved SU.

- Fantastisk!

En annen som har jobbet lenge med temaet og er svært fornøyd med beslutningen, er professor og spesialfysioterapeut Monika Fagevik Olsén ved Sahlgrenska.

- Det er fantastisk! Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at sluttfasen i dette arbeidet skulle gå så fort, sier Olsén til tidsskriftet Fysioterapi. Ifølge tidsskriftet er dette den første ordningen i sitt slag i Sverige.

Hun sitter i sykehusets tverrfaglige forskningsråd, der alle de akademiske profesjonene er representert.  I fjor fikk rådet i oppdrag å lage en utredning om karriereutvikling. Og resultatet kom altså raskere enn ventet.

Forsvinner til universitetene

En av årsakene til ledelsens økende interesse for temaet var sykepleiermangelen, ifølge Olsén. Stadig flere forsvinner over til universitetene etter at de har disputert, men dette gjelder i mindre grad fysioterapeuter.

Det er imidlertid ikke er noen automatikk i at man får en slik stilling etter disputasen. Nominasjonen avgjøres av den enkelte virksomhet. Lønnsbetingelsene er heller ikke ferdig forhandlet.

Høye krav

Sykehuset skriver pressemeldingen at kravene er høye. Foruten doktorgrad og disputas, kreves minst seks års praksis, i tillegg til forskerutdanningen. Det stilles også krav om pedagogisk universitetsutdanning tilsvarende Högskolepedagogik 1 i Sverige, og at du er i klinisk arbeid.

Helseprofesjonene som omfattes av ordningen ved Sahlgrenska er sykepleiere, barnepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, audiografer, logopeder, dietetikere, biomedisinske analytikere, psykologer og sosionomer.  

I 2016 var det 122 medarbeidere ved Sahlgrenska fra disse profesjonene som hadde disputert, de fleste sykepleiere og fysioterapeuter.

 

Powered by Labrador CMS