Situasjonen på Bøler i Oslo hadde ikke oppstått om Oslo kommune var tilsluttet rammeavtalen ASA 4313, mener regionleder for Oslo-området i NFF, Karianne Bruun Haugen (innfelt).

Regionleder om tilskuddsskvis i Oslo-bydel: – Vi kjenner på en frustrasjon rundt regelverket

Geografi alene er ikke et argument for å nekte flytting av driftstilskudd i Oslo, mener regionleder i NFF.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuten skrev i forrige uke om fysioterapeutene Pål Syvertsen og Jean-Jack Degenne, som ønsker å pensjonere seg etter vel 40 års drift på Bøler i bydel Østensjø. De to ledige fulltidshjemlene ble lyst ut på tampen av fjoråret. To yngre fysioterapeuter takket ja til hjemlene på vårparten i år, men de ønsket å flytte tilskuddene til en større klinikk i samme bydel. De påtroppende hadde innvendinger både mot lokalene på Bøler og leieavtalen.

Bydel Østensjø avviste søknadene om flytting og pekte på at flytting vil være i strid med kriteriene i utlysningen.

Pål Syvertsen (t. v) og Jean-Jack Degenne skulle egentlig gå av med pensjon i høst. Uenighet om driftshjemler gjør at de må jobbe videre.

– Kladder seg til

Regionleder Karianne Bruun Haugen i Norsk Fysioterapeutforbund synes saken er lei.

– Vi kjenner på en frustrasjon rundt regelverket som Oslo kommune opererer etter, som jeg tenker er kjernen til at dette kladder seg skikkelig til for alle parter, sier hun.

Oslo kommune omfattes ikke av rammeavtalen ASA 4313, som er inngått mellom fysioterapeutforbundene og KS. Kommunen lanserte i januar i år et nytt regelverk, uten at NFF eller de andre organisasjonene ble informert på forhånd, sier Karianne Bruun Haugen. Diktat, skrev NFF på sine nettsider i januar.

Sammenlignet med ASA 4313 har Oslo kommune større frihet til å bestemme hvor en driftshjemmel skal utøves, sier advokatfullmektig Lars Engebretsen i NFF. Kommunen kan også pålegge flytting hvis den mener at lokalene ikke har universell utforming eller oppfyller andre krav som kommunen stiller. Gjennom ASA 4313 kan både fysioterapeut og kommunen initiere flytting, selv om hovedregelen der også er at ledig hjemmel skal lyses ut ved samme institutt.

Bruun Haugen reagerer særlig på en formulering i Oslo-regelverket: «Avgjørelse knyttet til flytting, herunder avslag på søknad om flytting, er ikke et enkeltvedtak».

Enkeltvedtak

I forvaltningsretten går det et viktig skille mellom enkeltvedtak, som gjelder for én bestemt borger, og forskrifter, som gjelder for borgerne generelt.

Kilde: Store Norske Leksikon

– Dette kan ikke Oslo kommune selv bestemme. Hva som er et enkeltvedtak, er styrt av forvaltningsloven, og det trumfer et regelverk utarbeidet av Oslo kommune, sier regionlederen.

Vil unngå flere uheldige situasjoner

Haugen fortsetter:

– Noen av formuleringene i regelverket argumenterer for at praksis skal kunne flyttes hvis lokalene ikke tilfredsstiller kravene. Det er mange av de samme argumentene som kommune eller bydel kan bruke til å si opp en avtale.

Regionlederen forteller at NFF har hatt flere positive møter med Oslo kommune om en omforent rammeavtale, men at saken har stoppet opp.

– Vi hadde et par positive møter med Oslo kommune på vårparten, og på siste møte var det en omforent forståelse av at dette regelverket skulle trekkes tilbake. Så skulle partene møtes til nye samtaler for å prøve å finne et rammeverk à la 4313, som alle er omforent om. Møtet før sommeren ble avlyst, og så skulle vi få innkalling til et nytt møte over sommeren. Det har vi ikke fått.

– Jeg tenker vi må få fortgang i prosessen, så vi slipper flere uheldige situasjoner på bakgrunn av regelverket. Med andre norske kommuner har vi en god rammeavtale med en felles forståelse som vi kan forhandle på, sier Haugen.

Se hva Oslo kommune svarer lenger ned i saken.

– Geografi et vanskelig argument i Oslo

En av årsakene til at Bydel Østensjø avslo søknaden om flytting av driftshjemler fra Bøler, er at bydelen ønsker en jevn fordeling av driftstilskudd for å øke tilgjengeligheten.

– Det er prisverdig av bydelene å ha en godt fordelt tjeneste. For innbyggerne er det fint. Men geografi er et vanskelig argument i Oslo når du ser på kommuner andre steder. Oslo er en ganske kompakt by med ganske godt kollektivtilbud. Jeg tror også at mange av pasientene som vil kunne trenge nevrologisk fysioterapi, vil kunne reise med Pasientreiser, sier Haugen.

Mye er viktigere enn geografi, mener hun.

– Det aller viktigste er at man driver en helsetjeneste som oppfyller alle krav i forhold til faglig forsvarlighet, at fysioterapeutene driver sin fysioterapivirksomhet i henhold til relevante lover og retningslinjer, og at man følger faglige retningslinjer og oppdatert kunnskap, sier Haugen.

Kommunen: ASA 4313 en presisering av eksisterende Oslo-regelverk

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune er forelagt Haugens uttalelser. Fysioterapeuten har spurt byrådsavdelingen hvorfor kommunen ikke ønsker å slutte seg til ASA 4313.

– Oslo kommune har ikke vært en del av KS` forhandlinger med organisasjonene som organiserer de privatpraktiserende fysioterapeutene. Oslo kommune har alltid hatt egne forhandlinger med fysioterapiorganisasjonene, skriver kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl i byrådsavdeling i en e-post.

Hun fortsetter:

– Kommunene har i dialog med organisasjonene påpekt at Oslo kommune har behov for et avtaleverk som sørger for at kommunen oppfyller sine forpliktelser og imøtekommer befolkningens konkrete behov for fysioterapitjenester. Det er også nødvendig å sikre en ensartet praksis innad i kommunen, av hensyn til fysioterapeutene selv, for å oppfylle grunnleggende krav til likebehandling og også for å legge til rette for en effektiv og god saksbehandling i bydelene og Helseetaten. Dette ivaretas ved at et felles regelverk vil gjelde for alle privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen.

– I hvilken grad er det aktuelt å slutte seg til ASA 4313?

– Regelverket er i stor grad en presisering av regelverket som allerede gjelder i Oslo kommune i dag. Regelverket setter rammene for og utfyller driftsavtalene mellom kommunen og den enkelte fysioterapeut. Regelverket avklarer de krav og forventninger som stilles til fysioterapitjenesten i kommunen og skal sikre kvalitet og en helhetlig utvikling av tjenestetilbudet, skriver Dahl.

Ønsker møte

Byrådsavdelingen ønsker å ha et møte med NFF om Oslo-regelverket «så snart som mulig».

– Oslo kommune og de tre organisasjonen har hatt kontakt og dialog i 2021 blant annet ved digitale møter under pandemien. Oslo legger opp til et nytt møte mellom partene så snart som mulig, slik at man kan synligjøre hva som kan gjøres av justeringer, skriver kommunikasjonsrådgiver Dahl.

Fysioterapeuten har bedt byrådsavdelingen kommentere situasjonen som har oppstått på Bøler i bydel Østensjø. Til det svarer Dahl at driftshjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter forvaltes av bydelene.

– Byrådsavdelingen har ikke kjennskap til den enkelte sak, skriver hun.

Powered by Labrador CMS