Fysioterapeutene Pål Syvertsen (t. v) og Jean-Jack Degenne har jobbet sammen på Bøler, øst i Oslo, i 41 år. De er utdannet i henholdsvis Berlin og Montpellier.

Duoen skulle egentlig ha pensjonert seg. Uenighet om driftshjemler gjør at de må jobbe videre: – Vi har vært ekstremt uheldige

Fysioterapeutene som fikk driftstilskuddet etter Pål Syvertsen og Jean-Jack Degenne, ønsket å flytte hjemlene til en annen klinikk. Det sa bydelen nei til. Nå har en av de påtroppende sagt opp hjemmelen sin.

Publisert Sist oppdatert

Pål Syvertsen og Jean-Jack Degenne er begge 67 år. I september i fjor meddelte de at tiden var inne for å gi seg som fysioterapeuter. Duoen har jobbet sammen på Bøler fysikalske institutt i Oslo siden 1980, begge med 100 prosent driftstilskudd fra bydel Østensjø siden 1984.

Bydel Østensjø fikk inn 33 søknader da de to ledige fulltidshjemlene ble lyst ut i desember i fjor. Det ble spesifisert i utlysningen at hjemlene skulle videreføres på Bøler. To fysioterapeuter, en av dem med tilknytning til bydel Østensjø, takket ja til hjemlene i mars i år. I sommer søkte de bydelen om å flytte driftstilskuddet til en større klinikk i samme bydel. Søknadene ble avvist hver for seg.

Urolige

Begrunnelsen var at bydelen ønsket å styrke kompetansen på Bøler fysioterapi. Å endre plasseringen av praksis ville ikke være i henhold til kriteriene i utlysningen, ble det sagt.

At de påtroppende fysioterapeutene ønsket å flytte hjemlene, gjorde Pål Syvertsen og Jean-Jack Degenne urolige.

– Vi var redde for at nærmere 60 års tilhørighet på Bøler ville forsvinne, sier Degenne.

Sammen med Syvertsen behandler han rundt 15-16 pasienter hver dag, hovedsakelig eldre mennesker, i det 100 kvadratmeter store lokalet på Bøler.

– Jeg synes det er ganske respektløst å plutselig skulle ta med seg driftstilskuddene, uten å tenke på hva som skjer med Bølers befolkning, sier Pål Syvertsen.

– Slitsom prosess

De to påtroppende fysioterapeutene har ikke ønsket å la seg intervjue av Tidsskriftet Fysioterapeuten. En av dem bekrefter på e-post at han har sagt opp driftstilskuddet fra bydelen.

– Det har vært en lang og slitsom prosess, og jeg ønsker bare å bli ferdig med saken og gå videre, skriver fysioterapeuten.

I en e-post til bydelen i sommer påpekte den andre påtroppende fysioterapeuten at lokalets størrelse begrenser tilbudet som kan gis, blant annet til personer som trenger nevrologisk fysioterapi.

Klinikken på Bøler består av syv mindre behandlingsrom, atskilt med lettvegger, som er plassert langs en gang. I enden av gangen er det en treningssal.

– Det er ikke mulig å utføre basisoppgaver som en god og nøye funksjonsundersøkelse i behandlingsrommene, skrev den ene påtroppende fysioterapeuten i e-posten til bydelen.

Degenne og Syvertsen ser det annerledes.

– Vi har mange gamle som kommer og får trent balanse. Da trenger du ikke store lokaler. Hvis vi hadde satt opp noen flere apparater, ville det holdt. Det er også planer om å fjerne to-tre behandlingsrom for å gjøre treningslokalet større, forteller Syvertsen.

Degenne sier overtakerne var i lokalene to ganger før kontrakten med bydelen ble signert.

– De kjente til forholdene, sier han.

Skeptisk til leieavtalen

En annen innvending fra de påtroppende har vært leieavtalen. Kontrakten ble inngått med 30 års varighet fra 1. januar 2005. Avtalen er uoppsigelig i leieperioden.

– Dette gjør det økonomisk svært utrygt og altfor utrygt ved eventuelle uforutsette hendelser i privatliv eller arbeidsliv, skriver den ene påtroppende fysioterapeuten til bydelen.

Fysioterapilokalet eies av Bøler Senter Næring AS, som igjen er eid av Fremtind Forsikring. Eiendomssjef Gro Wøien i Fremtind sier fysioterapeutene som skulle ta over, «ønsket så kort leiekontrakt som mulig». For eieren var det uaktuelt å endre på avtalen.

Bøler Fysikalske Institutt ligger rett ved nærsenteret og holder til på bakkeplan i blokken rett frem.

– Det sitter verdier i leieinntekter for oss, og avtalen svarer til leien som har vært der i mange år. Leiekontrakten ble inngått før vi kjøpte eiendommen, og vi har kjøpt eiendommen på disse verdiene, sier Wøien.

Hun legger til at det ikke lenger er vanlig å inngå så lange leiekontrakter som 30 år.

– Nå er det ikke så lenge igjen av denne kontrakten, og tiårskontrakter er helt vanlig i dag. Vi forholder oss til leiekontrakten som ligger der, og vi håper de finner en løsning på det. Jeg regner med at partene har satt seg inn i hva som ligger i avtalen, sier Wøien.

Degenne og Syvertsen har vanskeligheter med å forstå motforestillingen mot leieavtalen. Duoen opplyser at de betaler en indeksregulert husleie, som i øyeblikket beløper seg til 20.000 kroner i måneden.

– Vi har bra lokaler og beliggenhet, rimelig husleie og god pasienttilgang. Mye mer er vanskelig å be om, sier Degenne.

– I gang med de neste 40 årene

Han og Syvertsen opplyser at de tilbød å gi fra seg opparbeidet praksis uten vederlag.

– Jeg tror ikke det er vanlig å få så mye problemer rundt en overtakelse. Vi har vært ekstremt uheldige, sier Syvertsen.

Bydel Østensjø er tilbakeholden med informasjon om prosessen med hjemlene. Begrunnelsen er at saken er pågående.

– Vi lyste ut to hjemler med lokalisasjon på Bøler. Den utlysningen hadde 33 søkere. Deretter innstilte vi på to fysioterapeuter. Disse har deretter ikke ønsket å etablere seg på Bøler og har søkt om flytting av begge hjemlene. Det har vi avslått, sier tjenesteleder Rita Hjerkinn i bydel Østensjø.

Hun ønsker ikke å utdype bakgrunnen for at søknadene om flytting ble avvist. Hva som skjer videre, vil tjenestelederen heller ikke si noe om.

– Inntil vi får en avklaring, er det et tilbud på Bøler, sier Hjerkinn.

Degenne og Syvertsen vil inntil videre dekke fysioterapitilbudet lokalt, slik de har gjort i over 40 år. Fysioterapeutene har innfunnet seg med at de ikke får gå av med pensjon nå. De regner med å jobbe minst ut året.

– Vi hadde ingen store planer for pensjonisttilværelsen. Nå er høsten her, og det er greit å være her så lenge vi har helsen, sier Degenne.

Det setter i det minste pasientene pris på, forteller de to.

– Vi er i gang med de neste 40 årene, vi nå, fleiper Syvertsen. Han legger til at han tror saken vil ordne seg til slutt.

NFF: Tilhører sjeldenhetene

Advokatfullmektig Lars Engebretsen i Norsk Fysioterapeutforbund kjenner til saken fra Østensjø. Han sier det tilhører sjeldenhetene at tiltredende fysioterapeut sier opp et driftstilskudd, men forteller at NFF fra tid til annen får henvendelser fra medlemmer om konflikter rundt overdragelse av driftshjemmel.

– Det skjer typisk i forbindelse med generasjonsskifter der fratredende har hatt en langvarig praksis som tildeles en fysioterapeut i begynnelsen av karrieren. Mange med driftsavtale i Oslo har hatt avtale siden ordningen ble innført, og det er et generasjonsskifte på gang hvor mange er i ferd med å gå av med pensjon, sier Engebretsen.

Oslo kommune omfattes ikke av rammeavtalen ASA 4313, som er inngått mellom fysioterapeutforbundene og KS. Det betyr blant annet at regelverket i Oslo ikke åpner for krav om goodwill.

– En uheldig virkning av dette kan være at fratredende ikke har samme insentiv til å opprettholde standarden i praksisen eller oppgradere lokalene sine, som etter ASA 4313. Samtidig har den tiltredende noen ganger andre tanker om hva en fysioterapipraksis er og skal være.

Engebretsen utdyper hvordan Oslo-praksisen skiller seg fra ASA 4313:

– Oslo kommune har større skjønnsfrihet ved vurderingen av hvor driftshjemmelen skal utøves, og kommunen kan også pålegge flytting hvis den mener at lokalene for eksempel ikke har universell utforming eller oppfyller andre krav som kommunen stiller. ASA 4313 gir en annen forutsigbarhet for fysioterapeuten. Dette illustrerer en av utfordringene med regelverket i Oslo kommune, som på en måte er en oppsummering av hva som gjelder gjennom lov og forskrift, men som i tillegg bygger på det Oslo kommune mener er bra praksis, sier advokatfullmektig Engebretsen.

– Ender sjelden i retten

I kommuner som er omfattet av ASA 4312, kan tvister om verdsetting i forbindelse med overdragelse løses i en tvisteløsningsnemnd. For fastlåste konflikter gir det en avslutning på saken. Men siden Oslo ikke er tilknyttet rammeavtalen, eksisterer det ingen slik tvisteløsningsnemnd i hovedstaden. Likevel ender konflikter rundt driftstilskudd sjelden i retten i Oslo, opplyser NFF.

– Mitt inntrykk er at fysioterapeutene som regel kommer til enighet om overdragelser. Kostnadene og risikoen med å gå til retten er ganske stor, og det tar tid. NFF bidrar ofte i prosessen med å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder, og vi gir generelle råd til partene før forhandlinger, sier Lars Engebretsen.

Powered by Labrador CMS