Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

Hvordan ser fremtidens fysioterapitjeneste ut?

Fremtidens fysioterapitjeneste?

Eldrebølgen og flere kroniske syke gjør at helsevesenet må endre måter å jobbe på, forhåpentligvis uten at kvaliteten reduseres. Hvordan bidrar fysioterapeuter i denne endringsprosessen?

Frode Skjelvan

Skrevet av Frode Skjelvan, fysioterapeut og daglig leder i Trigo.

Vi leser jevnlig her i Fysioterapeuten om utfordringer rundt lange ventelister og høyt tidspress for fysioterapeuter. Jeg har selv følt det på egen kropp, og det var ikke en god situasjon å være i. I Skien har de vurdert at de trenger 17 nye fysioterapeuter for å dekke behovet. Tilsvarende utfordringer finner vi i Sarpsborg og andre steder i Norge.

Men dette er ikke unikt i norsk helsevesen, se bare på fastlegekrisen og mangelen på sykepleiere. Og verre skal det bli, ifølge Perspektivmeldingen som ble lagt frem i fjor. Eldrebølgen og flere kronisk syke gjør at det i 2060 (med å jobbe tilsvarende som nå) vil være behov for nesten 260.000 ekstra årsverk i helsevesenet. Det er ca. 1/3 av alle yrkesaktive. Jeg ser ikke hvordan dette skal la seg gjennomføre i praksis, heller ikke hvordan Skien kommune skal ta seg råd til å ansette 17 nye fysioterapeuter. Så hva er alternativene?

Helsevesenet i endring

Store deler av helsevesenet er i gang med omfattende endringer for å imøtekomme utfordringene som kommer. Fremtidens helsetjenester innebærer å levere tjenestene på en ny og mer effektiv måte, en nødvendighet for at vi også i fremtiden skal tilby god kvalitet og tilfredsstille innbyggernes forventninger. Bedre samhandling mellom helsepersonell for å gi et mer helhetlig personsentrert tilbud er en av løsningene, et annet er å legge til rette for at pasientene tar en mer aktiv rolle i håndteringen av egen helse. Digitale verktøy blir sett på som avgjørende for å dette til. Et eksempel på dette er Bærum sykehus som har innført digital hjemmeoppfølging av hofteprotese-opererte.

Men hvordan går det med endringene innen fysioterapitjenesten? Jeg tror det er mange fysioterapeuter som kunne tenke seg en bedre arbeidshverdag med mindre stress, mindre tidspress og mer variasjon. Men som ikke ser hvordan de kan få gjort endringene som skal til, og dermed fortsetter å gjøre som før.

En av de viktigste argumentene med private løsninger på offentlige oppgaver er vel at det skal stimulere til utvikling av bedre og mer effektive tjenester? Uten å ta standpunkt i driftstilskuddsdiskusjonen stiller jeg spørsmål om ordningen bygger nok opp rundt nytenkning og det å finne bedre og mer bærekraftige løsninger. Hvor involvert er fysioterapeuter med driftstilskudd i viktige områder som forebygging, hverdagsrehabilitering eller velferdsteknologi? Viser dere myndighetene at dere er med på å bygge fremtidens helsetjenester og dermed bidrar til å opprettholde den sterke posisjonen fysioterapeuter har i samfunnet. Eller er det slik at man sitter rolig i båten, og håper at andre skal gjøre endringene, til egen fordel?

Løfte frem gode løsninger

Jeg savner å høre om privatpraktiserende fysioterapeuter som har funnet gode, bærekraftige løsninger for fremtiden. Og som dermed kan være til inspirasjon for andre med tilsvarende avtaler. Eller kommuner og sykehus som stolt kan vise frem hvordan de har endret arbeidsmetodene så fysioterapikompetansen blir bedre utnyttet. La oss få frem at fysioterapeuter deltar i å skape et fremtidsrettet og pasientsentrert helsevesen, godt rustet for fremtiden.

Jeg venter i spenning på å høre fra dere.

Powered by Labrador CMS