Ny studie kan danne grunnlag for nye behandlingsretningslinjer for endometriosepasienter.

Ny endomteriosestudie: Kanskje blir det nye behandlingsretningslinjer

Antall pasienter med endometriose som henvises til fysioterapeut øker. Nå skal en studie forhåpentligvis danne grunnlag for nye retningslinjer for fysioterapibehandling for pasientgruppen.

Publisert

Om Studien

 • Randomisert kontrollert studie
 • Oppstart i oktober 2021 – rekrutterer pasienter i januar 2022
 • I alt 76 kvinner skal delta
 • Kvinnene får tilbud om å delta på en Smerteskole, hvorav en gruppe skal trene med fysioterapeut i fire måneder
 • Prosjektet varer i fire år, der 25 prosent av stillingen er en brobyggerstilling som skal lette overføringen av pasientbehandling fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Målet er at kvinnene kan få hjelp der de bor.
 • Studien er finansiert av Fysiofondet

Merete Kolberg Tennfjord jobber som førsteamanuensis ved seksjon for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania og som fysioterapeut ved Akershus Universitetssykehus. Hun har en doktorgrad fra Norges idrettshøgskole og har vært opptatt av fysioterapi for endometriosepasienter i flere år.

Rakel Gabrielsen har driftstilskudd, og jobber klinisk med kvinnehelse i Drammen. Sammen står de bak studien som starter til høsten og som har fått midler fra Fysiofondet, der Gabrielsen er stipendiat.

Rakel Gabrielsen.

- Pasienter med endometriose kan ha til dels omfattende smerter som gir redusert livskvalitet. De kan ha smerter i bekkenbunn og bekken, samleiesmerter og magesmerter. I tillegg opplever mange plager fra urinveier og tarm. Flere av dem er helt utmattet når de kommer til fysioterapi, og mange har utviklet generelle muskel- og skjelettplager, sier Gabrielsen.

Blir for sjelden hørt

I snitt tar det åtte år for en kvinne å få diagnosen endometriose. Tregheten skyldes blant annet at mange av kvinnene har vært kasteballer i helsesystemet, samt at det har vært lite fokus på sykdommen som en årsak til plagene. Mange av kvinnene føler også at de ikke blir trodd, når de går til legen.

Om endometriose

 • Endometriose er en tilstand der vev som ligner på cellene i livmorslimhinnen (endometrium), finnes utenfor livmoren.
 • Disse cellenes ses oftest i det lille bekken som eggstokker, eggledere. Det kan også ses i bukhinne, tarmer eller urinblære.
 • Årsaken er foreløpig ukjent, men det finnes en rekke teorier som genetiske, immunologiske, inflammatoriske samt miljørelaterte faktorer.
 • Sykdommen er hormonelt avhengig med østrogen som en sentral faktor for sykdomsutvikling. Smertebildet er gjerne komplekst, med involvering av både det perifere og det sentrale nervesystemet, slik man ser med andre langvarige smertetilstander
 • Symptomene er ofte diffuse, og kvinner blir ofte feildiagnostisert

Typiske symptomer er smertefull mens, smerter ved eggløsning, smerter ved gynekologiske undersøkelser og samleie og smerter i bekken. Mange opplever at de mister energi, og flere rapporterer også om smerter ved avføring og vannlating

Kilde: Endometrioseforeningen

I en kronikk i Dagbladet i mars 2021, skrev Evelyn Leikanger, som lever med endomteriose, at hun er en av dem som har tatt kampen mot systemene, blitt krenket og såret, men kjempet videre.

«For kvinnene som kommer etter, må dette ta slutt! Innsikten i egen helse må bli tatt på alvor og smertene rundt mensen må på agendaen», skrev hun.

Blir bedre

Også fysioterapeutene opplever at det tar lang tid for enkelte kvinner å bli henvist til fysioterapi. Likevel er det lys i tunnelen.

-Vi opplever at flere pasienter henvises til fysioterapi enn tidligere. Det skyldes blant annet at diagnostiseringen har blitt bedre og at det er mer kjent at fysioterapeuter kan bidra. I tillegg har Ahus etablert nye rutiner for behandlingsforløpet for hvordan vi tar imot pasientene, sier Tennfjord.

Utmattet og lei

Flere av pasientene til Gabrielsen er i 20-årene, og mange har slitt med endometrioseplager siden de fikk første menstruasjon. Hun har en rekke ressurssterke kvinner som studerer på fulltid, men som er helt utmattet når uken er over. I tillegg har hun flere som ikke klarer å fullføre studiene fordi de konstant er utmattet.

- Når pasienten har smerter i bekkenbunn, jobber vi med bekkenbunnsøvelser, avspenningsteknikker, pusteøvelser og sirkulasjon. Kvinnene er ofte anspente, sover lite og har mye smerter. Sykdommen tar mye fokus, sier Gabrielsen.

Trenger fysioterapi

Merete Kolberg Tennfjord.

Flere av kvinnene har smerter under samleiet, diffuse magesmerter og mange av dem får muskel- og skjelettplager.

-Vi vet at aktiv behandling er bra for generell smertetilstander, og at det kan være en løsning der medikamentell behandling eller operasjon ikke er aktuelt eller fører frem. Til nå har det vært lite fokus på konservativ ikke-medikamentell behandling. Vår studie vil forhåpentligvis kunne danne et grunnlag for bedre å kunne gi kvinnene råd, sier Tennfjord.

De vil rekruttere i alt 76 kvinner til studien, og starter med rekrutteringen i januar 2022. Alle kvinnene blir invitert til å delta på en smerteskole. Deltakerne blir tilfeldig trukket til å delta enten i en gruppe som vil trene i fire måneder sammen med fysioterapeut eller i en kontrollgruppe som ikke får videre oppfølging utover smerteundervisning.

Tennfjord og Gabrielsen har med en brukerrepresentant som tester øvelsene. Det i håp om å sikre at øvelsene er riktig dosert og tilpasset, slik at det ikke fremprovoseres ytterligere plager.

Les mer om studien her

Powered by Labrador CMS