Episode 15 - Kroppsholdningens sammenheng med smerter

Endres graden av muskel- og skjelettsmerter i takt med en endret kroppsholdning? Eller er denne sammenhengen en myte? Hvordan påvirkes fysioterapifaget når viktigheten av å jobbe mot en "bedret" kroppsholdning utfordres?

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podcasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: fysioterapeuten@fysio.no!

Fakta: Det er store variasjoner når det gjelder kroppsholdning i befolkningen.

Påstand: En «dårlig» kroppsholdning er forklaringen på en god del muskel- og skjelettplager. En «ideell» kroppsholdning eliminerer en rekke plager. Derfor skal fysioterapeuter utføre en grundig holdningsanalyse. Trening og annen behandling legges opp ut fra denne analysen. Målet er å nærme seg en «god» kroppsholdning.

Påstand: Det finnes ingen «dårlige» kroppsholdninger. Mennesker er ulike, og kroppsholdningen er i seg selv ikke en forklaring på plager av ulik art.

I lengre tid har det blitt publisert en god del litteratur som utfordrer det man tidligere har omtalt som gode kroppsholdninger. For hva er egentlig dette?

Hva har summen av alt dette å si for hvordan fysioterapeuter skal forholde seg til kroppsholdninger? Hvor «dårlig» må en kroppsholdning være før det utløser smerter? Skal fysioterapeuter fortsette arbeidet med å nærme pasienter det mange definerer som gode kroppsholdninger?

Store spørsmål, som vi diskuterer i denne episoden av «Lateralt og medialt – en podcast om fysioterapi».

Programverter: Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen.

Referanseliste


Powered by Labrador CMS